Blog

EDUCIRANI NOVI MENTORI IZ CIJELE HRVATSKE ZA DJEČJU PARTICIPACIJU

U Zagrebu je 15. i 16.03. održana dvodnevna edukacija za nove mentore/mentorice Dječjih vijeća i Dječjih foruma. Edukacija je održana za sudionike/ce iz: Bala, Bedekovčine, Bjelovara, Buzeta, Crikvenice, Donjeg Miholjca, Drniša, Dubrovnika, Ivanić Grada, Koprivnice, Krapine, Križa, Mača, Osijeka, Ozlja, Petrinje, Preloga, Požege, Radoboja, Siska, Svetog Ivana Zeline, Svetog Križa Začretje, Svete Nedelje, Varaždina, Vinkovaca, Virja, Virovitice i Vižinade. Edukaciju su vodile Sanja Škorić, voditeljica nacionalnog programa „Dječjim sudjelovanjem za svijet po mjeri djeteta“ Saveza DND Hrvatske i prof.dr.sc. Ivana Borić, Edukacijsko – rehabilitacijski fakultet Zagreb.

Kroz radionice i predavanja sudionici edukacije stekli su nova znanja i vještine u području dječje participacije. Prošli su radionice igre u funkciji dječje participacije, izradu nacrta programa rada Dječjeg vijeća i Dječjeg foruma prilikom kojeg su se i sami imali prilike baviti temama koje smatraju bitnima za djecu u svojim lokalnim zajednicama, a prikazan im je i primjer dobre prakse rada Dječjeg vijeća Opatije.
Osim toga, prof.dr.sc. Ivana Borić upoznala ih je s temeljima dječjih prava i dječje participacije, prilikom čega su dobili uvid u razvoj područja dječjih prava i participacije kroz povijest. Ovo je predavanje potaknulo sudionike na aktivno sudjelovanje u raspravi o dječjim pravima, te o ulozi roditelja i škole u odgoj djeteta.

Edukacija je provedena kroz projekt „Utjecaj, a ne ukras“ (Influence, not just a decoration) sufinanciranog iz CERV programa Europske unije te u okviru provedbe cilja: Sudjelovanje djece u odlučivanju na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini Ministarstva rada, mirovinskog
sustava, obitelji i socijalne politike.

Savez DND zahvaljuje svim polaznicima edukacije na aktivnom sudjelovanju, voditeljicama edukacije na korisnim radionicama i predavanju te hotelu Academia na gostoprimstvu.