Blog

EUROPSKI TJEDAN ODRŽIVOG RAZVOJA U SPLITSKIM OSNOVNIM ŠKOLAMA

Na poziv Saveza društava Naša djeca Hrvatske i predsjednice Koordinacijskog odbora Grada Splita u akciji „Gradovi i općine – prijatelji djece“ u osam splitskih osnovnih škola obilježen je Europski tjedan održivog razvoja (ETOR), koji se svake godine održava od 30. svibnja do 5. lipnja. Nositelji aktivnosti u školama bili su članovi Dječjeg gradskog vijeća Grada Splita i školski koordinatori. Škole koje su sudjelovale u obilježavanju ETOR-a su: OŠ Blatine-Škrape, OŠ Kman-Kocunar, OŠ Mertojak, OŠ Skalice, OŠ Slatine, OŠ Split 3, OŠ Srinjine i OŠ Sućidar.

Zadaća dječjih vijećnika bila je da tijekom ETOR-a okupe članove Vijeća učenika škole, održe pripremljenu Power Point prezentaciju „17 globalnih ciljeva održivog razvoja“, da napišu kratko izvješće o primjeru jednog projekta provedenog u njihovoj školi u školskoj godini 2016./17., a potom i da daju ideju za provedbu jednog projekta za narednu školsku godinu 2017./18.

Dječji vijećnici, svaki u svojoj školi, okupili su Vijeće učenika te su nazočnima prezentirali 17 globalnih ciljeva održivog razvoja iz Agende 2030 Ujedinjenih naroda, na način kako je to odrađeno na sjednici Dječjeg gradskog vijeća održanoj 5. listopada 2016. godine prilikom konstituiranja drugog saziva Dječjeg gradskog vijeća Grada Splita. Cilj održavanja sastanka bio je, ne samo održavanje prezentacije i upoznavanje s globalnim ciljevima, nego i vođenje rasprave o tome na koji način djeca, učenici osnovnih škola, mogu dati svoj doprinos da se u okviru školskog kurikuluma i rada škole ostvaruju neki od navedenih ciljeva.

Prilikom pripreme materijala za sjednicu Vijeća učenika, dječji vijećnici su zajedno sa svojim školskim koordinatorima pripremili izvješće o jednom projektu koji je u školi proveden tijekom školske godine 2016./17. i u čijoj realizaciji je obuhvaćen barem jedan od 17 globalnih ciljeva. Tako se među članovima Vijeća učenika prezentiralo projekte: „Marijini obroci“, „Jadransko more“, „Dječje srce“, „Planet RAP“, „Pjat pun jubavi i zdravja“, „Eko Land Art“, „Pozitivom protiv svih ograničenja“ i „Glazbeni genij“ čijom realizacijom su obuhvaćeni globalni ciljevi: (1) Iskorjenjivanje siromaštva, (2) Iskorjenjivanje gladi, (3) Zdravlje i dobrobit, (4) Kvalitetno obrazovanje, (5) Rodna ravnopravnost, (10) Smanjenje nejednakosti, (11) Održivi gradovi i održive zajednice, (12) Odgovorna potrošnja i proizvodnja, (13) Odgovor na klimatske promjene i (14) Život ispod vode. O navedenim projektima, provedenim u školama, dječji vijećnici su napisali „Izvješće iz školske godine 2016./17.“ na zadanom obrascu.

U daljnjem radu sjednice Vijeća učenika sudionici su osmislili po jedan projekt koji bi njihova škola mogla provesti u narednoj školskoj godini 2017./18., opet u cilju ostvarivanja nekih od globalnih ciljeva održivog razvoja. Među prijedlozima dobivenim na sastancima Vijeća učenika nalaze se sljedeći projekti: „Kampanja – I ja želim čitati“, „Uljepšajmo Božić u staračkom domu“, „Eko projekt – Školski vrt“, „Oplemenimo okoliš naše škole“, „Prodajna izložba za djecu Afrike“, „Razvoj školske zadruge Tršlja“, „Tragovima poljičke baštine“ i „Osnovna + srednja = suradnja puna znanja“. Navedeni projekti obuhvaćaju sljedeće globalne ciljeve: (1) Iskorjenjivanje siromaštva, (2) Iskorjenjivanje gladi, (3) Zdravlje i dobrobit, (4) Kvalitetno obrazovanje, (5) Rodna ravnopravnost, (6) Pitka voda i higijenski uvjeti, (10) Smanjenje nejednakosti, (11) Održivi gradovi i održive zajednice, (12) Odgovorna potrošnja i proizvodnja, (13) Odgovor na klimatske promjene, (15) Život na kopnu, (16) Mir i pravda / Snažne institucije i (17) Partnerstvo za ciljeve. Nakon osmišljavanja vlastitih projekata, a sve s ciljem provedbe u školama, dječji vijećnici su popunili obrazac „Ideja za provedbu u školskoj godini 2017./18.“ namjenski pripremljen za ovu aktivnost.

Sva izvješća i popunjene obrasce dječji vijećnici su u zadanom roku, do 9. lipnja 2017. godine, dostavili predsjednici Koordinacijskog odbora Grada Splita u akciji „Gradovi i općine – prijatelji djece“ koja je ujedno i voditeljica Dječjeg gradskog vijeća Grada Splita. Dobiveni materijal će biti iskorišten u pripremi naredne sjednice Dječjeg gradskog vijeća  koja će se održati u listopadu ove godine, tijekom Dječjeg tjedna, i na kojoj će dječji vijećnici prezentirati prijedloge projekata – svoje ideje nastale u školama.