Blog

FORMIRAN V. SAZIV DJEČJEG VIJEĆA GRADA OGULINA

Dječje gradsko vijeće Grada Ogulina obilježilo je osmu obljetnicu rada. Formirano je 4. ožujka 2011., te je u petak, 8. ožujka, na konstituirajućoj sjednici formiran je V. saziv.
Na sjednici, održanoj u velikoj dvorani Gradske knjižnice i čitaonice, nazočili su, osim djece vijećnika IV. i V. saziva, predstavnici Grada Ogulina, Dalibor Domitrović, gradonačelnik i Ivana Salopek Šumonja, dogradonačelnica , Dragica Luketić, predsjednica Udruge Radost, Julijana Blažina, pedagoginja u Prvoj osnovnoj školi i Ljiljana Kaurić, predsjednica Društva “Naša djeca” Ogulin.
Nakon podnesenih izvješća o radu DGV-a od listopada 2018. do ožujka 2019., vijećnici IV. saziva su razriješeni, a predstavili su se vijećnici V. saziva. To su Iva Čajić, Tin Ćićak, Ivano Kirasić, Jakov Lovas, Robert Ribič, Jelena Salopek, David Solomun, Noa Sudarić, Iva Špehar, Ana Veršec i Nika Vučić. Oni su među sobom, tajnim glasovanjem, izabrali Niku Vučić za predsjednicu i Ivu Špehar za dopredsjednicu DGV-a u V. sazivu.
Vijećnici su jednoglasno prihvatili Plan rada i Financijski plan za 2019. godinu.
Dječje gradsko vijeće je programska aktivnost Društva “Naša djeca”, primjer je aktivne dječje participacije i jedan je od razloga što Ogulin i dalje nosi status Grada prijatelja djece.