Blog

GLAS DJECE U VARAŽDINU

“I mi želimo sudjelovati”, poruka je djece iz Dječjih vijeća – sudionika Trećeg godišnjeg susreta Dječjih vijeća Hrvatske, održanog od 30. studenoga do 1. prosinca u Varaždinu – gradu prijatelju djece.

 

Varaždin – u organizaciji Središnjeg koordinacijskog odbora akcije Gradovi i općine – prijatelji djece i domaćina iz Društva Naša djeca Varaždin, a u namjeri da se potiču gradska/općinska vijeća da osnivaju i djeluju Dječja vijeća, uz program Trećeg susreta Dječjih vijeća Hrvatske, održan je i Seminar za osnivače i voditelje Dječjih vijeća.

p1010016U programu Seminara sudjelovalo je 11 polaznika iz gradova i općina uključenih u akciju Gradovi i općine – prijatelji djece koji su, osim predavanja na temu aktivnog sudjelovanja djece u životu lokalne zajednice, cilju i statusu Dječjeg vijeća, kriterijima za izbor djece u Dječja vijeća, načinima rada i sadržajima aktivnosti djece, sudjelovali i u praktičnim radionicama u kojima su razrađivali potrebne korake za osnivanje Dječjeg vijeća te program rada. Budućim osnivačima Dječjih vijeća predstavljen je i dodijeljen novi Priručnik za osnivanje i rad Dječjih vijeća u gradovima i općinama Hrvatske, tekst: Emil Paravina.

Ujedno, polaznici Seminara su prisustvovali i u radu Susreta Dječjih vijeća Hrvatske na koji su se odazvala djeca i voditelji – predstavnici Dječjih vijeća iz 9 gradova: Dubrovnika, Kutine, Nove Gradiške, Opatije, Rijeke, Slavonskog Broda, Varaždina, Velike Gorice i Zaboka i gost – promatrač Požega.

p1010033Bio je prisutan i veći broj djece domaćina – članova Društva Naša djeca Varaždin, Dječjih foruma Varaždina te Dječjeg vijeća domaćina, predstavnika Središnjeg KO Akcije i Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, volontera iz DND-a Varaždin, predstavnika Grada i koordinatori Akcije g/o iz ostalih gradova i općina uključenih u Akciju te Saveza DND-a Hrvatske.

U petak prvog dana Susreta u Vijećnici Grada Varaždina djeca iz Dječjih vijeća Hrvatske međusobno su se informirala o dosadašnjem radu i rezultatima rada.

 

p1010040

p1010041p1010043Radni dio Susreta nastavljen je drugog dana u prostorijama DND-a Varaždina, a djeca i voditelji sudjelovali su u radu radionica na teme iz područja djelovanja Dječjih vijeća i položaja djeteta u lokalnoj zajednici.

 

p1010072Aktivnosti za program rada, što djeca očekuju od svojeg sudjelovanja u Dječjem vijeću, na koji način sudjeluju u životu obitelji, škole i lokalne sredine, kakvu vrstu i kvalitetu komunikacije djeca ostavaruju s ostalim subjektima u lokalnoj zajednici (obitelj, škola, grad, bolnica, mediji, MUP-a, kulturne i sportske ustanove, DND-a i ostale udruge) te zašto je dječja participacija važna za odrastanje djeteta, bile su teme dječjih razmatranja u radionicama.

p1010082Na pitanje što je Dječje vijeće i što za djecu znači sudjelovanje u radu Dječjeg vijeća, djeca su naglasila: zajedničko donošenje odluka s odraslima i sudjelovanje u aktivnostima u gradu, zalaganje za prava djeteta, razvijanje znanja, biranje „glasnogovornika“ djece, slobodno iznošenje i rješavanje problema, nova prijateljstva, razmjena iskustava, kreativnost i zabava. Poticanjem i ostvarivanjem ove dječje aktivnosti lokalna zajednica omogućava da se čuje i uvažava „glas djece“, što donosi korist, ne samo za djecu, već i za odrasle i širu društvenu zajednicu.

Osim novih iskustava i znanja o aktivnom sudjelovanju djece i radu Dječjih vijeća, sudionici ovih događanja tijekom dva dana boravka u „Varaždinu – prijatelju djece“ mogli su uživati u nezaboravnim trenucima druženja, dječjeg stvaralaštva glazbenih i plesnih radionica DND-a te turističkom obilasku predblagdanski ukrašenim Varaždinom, a što su sve za goste pripremili, nasmijanih lica i toplih srca, domaćini Varaždinci – odrasli članovi i djeca iz Društva Naša djeca Varaždina i ostali građani.