Blog

GRAD LUDBREG-PRIJATELJ DJECE

Grad Ludbreg se Odlukom Gradskog vijeća 11. ožujka 2016. godine i formalno uključio u akciju Gradovi i općine-prijatelji djece, iako je on već i sad prijatelj djece!

Od obrazovnih ustanova u Ludbregu se nalazi Osnovna škola (pohađa je 731 dijete), u sklopu koje djeluje i Osnovna glazbena škola, zatim Srednja škola, 3 vrtića, a sa djecom rade i o njima vode brigu i brojne udruge ( „Ludbreško sunce“ -udruga za osobe s invaliditetom, ludbreške mažoretkinje, brojne sportske udruge..)

U Gradu Ludbregu 3 dječja vrtića polazi 315 djece (1 gradski i 2 privatna).

Boravak djece u dječjim vrtićima Grad sufinancira sa 58% ekonomske cijene koštanja (700,00 kn po djetetu), a u 2015. godini sufinanciran je i boravak djece slabijeg imovinskog stanja u dječjim vrtićima u iznosu od 80.000,00 kn.

Također se u 2015. g financirala predškola u iznosu od 21.600,00 kn.

Prijevoz učenika u 2015. godini sufinancirao se u iznosu od 110.000,00 kn.

U Osnovnoj školi Ludbreg sufinancirana je prehrana učenika i dislociranih odjeljenja Srednje škole, natjecanja učenika Osnovne škole, sport, mala škola informatike, produženi boravak za djecu, nabava školskog pribora (100 kn po djetetu), a sve u iznosu od 260.000,00 kn u 2015. godini.

Ukupno je u kategoriji javnih potreba iz oblasti predškolskog odgoja i prosvjete u 2015. godini bilo utrošeno 3.113.125,00 kn.

U 13 naselja Grada Ludbrega postavljeno je 20 dječjih igrališta (ukupno 122 sprave.

Kako bi i Romskoj djeci u njihovom naselju život bio ugodniji i sretniji, tamo su također postavljene 2 sprave u 2015. godini.

U Ludbregu se veselimo svakom novorođenom djetetu, čije rođenje Grad stimulira sa 1.200,00 kn.

Također, potiče se rad, zalaganje i učenje dodjelom učeničkih i studentskih stipendija, a uoči božićno-novogodišnjih blagdana, dodjeljuju se jednokratne novčane pomoći.

Ludbreg je doista poseban i jedinstven grad, jedino hrvatsko proštenište odobreno papinskom bulom a istovremeno i centar svijeta, grad prožet duhovnošću ali i Ludberginim nasljeđem, grad racionalnog filozofa Bedekovića ali i iracionalnog svjetski znanog konstruktora zrakoplova Fizira, napokon i grad Mladena Kerstnera koji je ovaj kraj digao u svojim Gruntovčanima na razinu.

Na slici se nalaze gradonačelnik Grada Ludbrega gospodin Dubravko Bilić i Snježana Krpes, tajnica Saveza DND-a Hrvatske.