Blog

GRAD SVETA NEDJELJA DOBIO KLUPICE PRIJATELJSTVA

U sklopu akcije „Gradovi i općine – prijatelji djece“ Koordinacijski odbor akcije „Grad Sveta Nedelja – prijatelj djece“ pripremio je zanimljivu akciju za poboljšanje međusobnih odnosa vrtićanaca i učenika i s ciljem prevencije međuvršnjačkog nasilja. Naime, u tijeku je izrada klupica prijateljstva rađenim od paleta i s motivacijskim napisima koje potiču pozitivna djelovanja i odnose prema samom sebi i drugima. Klupicama su obuhvaćeni svi vrtići i školski objekti u Svetoj Nedelji, njih dvanaest. Za sada su gotove dvije klupice u Dječjem vrtiću „Slavuj“ u Strmcu i Dječjem vrtiću „Osmijeh“. Klupice su uredila vrtićka djeca sa svojim tetama, dok će one u školama oslikati učenici s nastavnicima.

Osim ove lijepe aktivnosti Koordinacijski odbor akcije „Grad Sveta Nedelja – prijatelj djece“ pripremio je i okvirni vremenik i plan aktivnosti za Dječji tjedan koji se nalazi na stranicama Grada pa pozivamo sve sudionike akcije kao i one koji to žele postati da pogledaju kako se akcija provodi u Svetoj Nedelji.