Blog

Gradovi i općine prijatelji djece 2011.

Gradovi i općine prijatelji djece

CILJ AKCIJE

Motivirati odrasle u gradovima i općinama Hrvatske da potpunije ostvaruju prava i potrebe djece priznata u Konvenciji UN-a o pravima djeteta.

savetdnd

DIJETE KAO SUBJEKT, A NE KAO PASIVNI OBJEKT ZAŠTITE

Usmjeravajući ovaj program prema lokalnoj zajednici, imali smo u vidu činjenicu da se na lokalnoj razini većina problema, potreba i prava djece može konkretnije rješavati. Time se kod pojedinog djeteta i njegovih roditelja stvara osjećaj kako se velike ideje i ciljevi, koje zastupa Konvencija UN-a o pravima djeteta, mogu uspješno realizirati.

Program Gradovi i općine prijatelji djece omogućuje:

1. stvaranje zajedništva odraslih u kreiranju programa za djecu
2. međusektorsku suradnju,
3. aktivnu participaciju djece u zajednici,
4. povezivanje gradova i općina koji imaju zajednička opredjeljenja za djecu
5. utjecaj na definiranje nacionalne strategije u korist djece. 

NAČINI PROVEDBE 

Cilj ove Akcije ostvaruje se na četiri međuovisna načina. To su:

  1. poticanje svih sudionika u svakom gradu / općini da udruženo i koordinirano čine što najviše mogu za dobrobit djece
  2. evidentiranje postignutih rezultata
  3. medijsko praćenje dometa akcije
  4. dodjela javnog priznanja u obliku počasnog naziva grad / općina koji ispuni zahtjeve akcije – prijatelj djece.

POSEBNA VRIJEDNOST AKCIJE 

Ovo je nova, društvena i stručna aktivnost, koja se temelji na implementaciji Konvencije UN-a o pravima djeteta i to na LOKALNOJ RAZINI.

OVA AKCIJA ŽELI POBOLJŠATI I ULJEPŠATI ŽIVOT DJECE !
ZATO: GRAĐANI, RODITELJI, DJECO, POMOGNITE DA VAŠ GRAD / OPĆINA ČIM PRIJE POSTANE – PRIJATELJ DJECE!

together

Javite se Središnjem koordinacijskom odboru Akcije u svom gradu / općini, ili u sjedište: Savez društava Naša djeca Hrvatske, Amruševa 10, 10000 Zagreb tel: 01 / 49 22 959 fax: 01 / 49 22 975

info@savez-dnd.hr

VIŠE O AKCIJI I TIJEKU AKCIJE:

O akciji Gradovi i općine prijatelji djece.pdf

POPIS GRADOVA I OPCINA U AKCIJI G-O PRIJATELJE DJECE_tablica.pdf

NOVI GRADOVI I OPĆINE – PRIJATELJI DJECE 

Na Godišnjem Savjetovanju koordinatora akcije Gradovi i općine prijatelji djece, održanom 22.11.2011. u Starogradskoj vijećnici Grada Zagreba, proglašeni su novi gradovi i općine – dobitnici počasnog naziva “Prijatelj djece” što znači da su sredine koje su se orijentirale sustavnoj brizi i zaštiti djece, promicanju dječjih prava i uvažavanju dječjeg mišljenja i sudjelovanja.

Dobitnici za 2011. godinu su:

1. Grad Belišće

2. Grad Gospić

3. Grad Pleternica

4. Grad Pula

5. Općina Ravna Gora

6. Grad Sisak

Počasne nazive u ime Središnjeg koordinacijskog odbora Akcije uručili su predsjednica Odbora, prof.dr.sc. Aida Salihagić Kadić i prof.dr.sc. Josip Grgurić, član Odbora, te gospođa Marijana Šalinović iz Ureda UNICEF-a u Hrvatskoj.

Ovim proglašenjima povećao se broj gradova i općina nositelja počasnog naziva “Prijatelj djece” na ukupno 34, čime se širi mreža gradova i općina prijatelja djece – svjetionika za dobrobit djece u Hrvatskoj.

Logo_djeca_mali logotip1 hdpsplogo osmijeh-logo__4_