Blog

“GRADOVI I OPĆINE -PRIJATELJI DJECE” BAVE SE PITANJEM VAŽNOSTI ULAGANJA LOKALNIH I REGIONALNIH ZAJEDNICA U DJECU TE PITANJEM DJEČJEG PRORAČUNA

U ponedjeljak se vidimo na tematskom savjetovanju pod nazivom „Važnost ulaganja lokalnih i regionalnih zajednica u djecu“ u organizaciji Središnjeg koordinacijskog odbora akcije „Gradovi i općine – prijatelji djece“ i Grada Samobora, koje će se održati 17. rujna 2018. u Centru za mlade „Bunker“ u Samoboru s početkom u 10 sati.

 Ovo će savjetovanje okupiti 100-ak sudionika: vodećih domaćih stručnjaka u području skrbi o djeci, predstavnike lokalnih uprava i regionalnih samouprava iz cijele Hrvatske te organizacija i ustanova koje pridonose ostvarivanju dječjih prava na lokalnim razinama.  Na konferenciji će se poseban naglasak staviti na pitanje donošenja tzv. „dječjeg proračuna“ temeljenog na Općem komentaru br. 19 (2016.) UN-ova Odbora za prava djeteta: o izdvajanju sredstava iz javnih proračuna za ostvarenje dječjih prava te na pitanje kako osigurati da javni proračuni (nacionalni/lokalni) doista pridonose ostvarivanju prava djece.

Savjetovanje će se baviti mnogim ključnim pitanjima i temama vezanim uz ulaganja u djecu, kao što su: prijenos  iskustava drugih zemalja koja imaju dječje proračune, planiranje državnog proračuna u odnosu na djecu u kontekstu procjenjivanja i ispitivanja učinka na djecu, obavljaju li se (ili trebaju li se obavljati) konzultacije s djecom, njihovim roditeljima/skrbnicima i stručnjacima za brigu o djeci, kao i kako osigurati da javni proračuni doista pridonose ostvarivanju prava ranjivih skupina djece. Osim toga, na Savjetovanju će se prikazati „dječji proračuni“ nastali na lokalnoj i regionalnoj razini kao poticaj formiranju „dječjeg proračuna“ na razini Republike Hrvatske, a promotrit će se i trendovi ulaganja Gradova – prijatelja djece u projekte s djecom i za djecu.

Tematsko savjetovanje organizira se u okviru akcije „Gradovi i općine – prijatelji djece“ koju vodi Središnji KO akcije koji čine predstavnici Saveza društava „Naša djeca“ Hrvatske, Hrvatskog društva za preventivnu i socijalnu pedijatriju, Ureda UNICEF-a za Hrvatsku, Udruge gradova u RH, Udruge općina u RH, Hrvatske zajednice županija te predstavnici gradova Velike Gorice i Zagreba. Savjetovanje su podržali Grad Samobor, Centar za mlade „Bunker“ iz Samobora i Dječji forum Grada Samobora.