Blog

GRADOVI PRIJATELJI DJECE-GRADOVI PRIJATELJI TERAPIJSKIH PASA

Predstavnice Središnjeg koordinacijskog odbora Nives Kopajtich-Škrlec (Udruga gradova) i Snježana Krpes (Savez društava “Naša djeca” Hrvatske) sudjelovale u radu konferencije “Gradovi prijatelji djece – Gradovi prijatelji terapijskih pasa” u organizaciji “Hrvatske udruge za školovanje pasa vodiča i mobiliteta” na kojoj je predstavljen projekt širenja socijalnih usluga uključivanja terapijskih pasa u rad s djecom s teškoćama u razvoju.

U  suradnji sa Savezom društava “Naša djeca” Hrvatske i Udrugom gradova kroz ulogu i aktivnosti  Središnjeg koordinacijskog odbora Gradovi i općine prijatelji djece želi se osigurati informiranje,  umrežavanje i promicanje doprinosa rada terapijskog tima (stručnjak-terapijski pas) u poboljšanju funkcionalnih sposobnosti djece s teškoćama u razvoju, kao pretpostavke prevenciji institucionalizacije.
Pozivamo gradove, općine i županije da se informiraju o donesenim zaključcima konferencije i projektu te o tome kako projekt provoditi u njihovim lokalnim sredinama više kontaktirati Hrvatsku udrugu za školovanje pasa vodiča i mobilitet.  Zaključke sa Konferencije preuzmite OVDJE.