Blog

HRVATSKA ZAJEDNICA ŽUPANIJA U SURADNJI SA SREDIŠNJIM KOORDINACIJSKIM ODBORIMA AKCIJE “GRADOVI I OPĆINE-PRIJATELJI DJECE” POZVALA ŽUPANE DA SE AKTIVNIJE UKLJUČE U PROJEKTE USMJERENE PREMA DJECI I MLADIM

Prosperitetno djetinjstvo i kvalitetno odrastanje cilj je i obveza koju imamo prema djeci. Roditelji, ali i lokalna zajednica i svi odrasli , odgovorni su za dobrobit djece i njihov razvoj u mlade i kreativne , a kasnije i u odrasle odgovorne ljude u zajednici.

Prema Konvenciji UN-a o pravima djeteta, dijete treba u potpunosti biti pripremljeno  za samostalan život u društvu i odgojeno u duhu ideala koji su proglašeni u Povelji Ujedinjenih naroda, osobito u duhu mira, dostojanstva, snošljivosti, slobode, ravnopravnosti i solidarnosti, kao i zakonodavne, upravne, socijalne i prosvjetne mjere u svrhu zaštite svakog djeteta. Upravo lokalne i regionalne zajednice predstavljaju najprikladniju razinu za ostvarivanje prava djece te poticanje i razvijanje aktivnog dječjeg sudjelovanja. Koristeći svoje participativno pravo, djeca odrastaju u odgovorne, tolerantne i humane osobe, a odrasli se potiču da slušaju i uvažavaju dječje mišljenje.

Županije bi trebale biti aktivni nosioci, sudionici i stvaratelji navedenih ideala i okružja za dobrobit djece, pa sukladno tome, pozivam sve županije da se aktivnije uključe u program “Gradovi i općine – prijatelji djece”koji u Hrvatskoj od 1999. godine vode Savez društava Naša djeca Hrvatske i Hrvatsko društvo za socijalnu i preventivnu pedijatriju s ciljem stvaranja sigurnog i poticajnog okruženja za djecu, u svakom koraku usmjerenog na dobrobit djeteta. ( Informacije o akciji “Gradovi i općine – prijatelji djece na www.savez-dnd.hr ili na info@savez-dnd.hr)

Vrijedno je istaknuti da je hrvatski program “Gradovi i općine – prijatelji djece” svrstan među tri najbolja programa ove vrste u Europi, a Hrvatska zajednica županija prepoznala ga je korisnim te mu dala podršku kroz projekt “Županije – prijatelji djece” i ovaj poziv.

Vjeruje se da će županije odigrati značajnu ulogu u poticanju lokalnih zajednica na uključivanje u projekte usmjerene djeci i mladima te se međusobno mobilizirati kako bismo svi zajedno stvarali države, županije, gradove, općine po mjeri djece u izgradnji svijeta dostojanstvenog djece.