Blog

IGROM DO AKTIVNIH DJEČJIH VIJEĆA

11.07. 2018.  – Osim edukacije za voditelje Bajkaonice, ovog vikenda u Termama Tuhelj (06. i 07. srpanj) održan je i Seminar za osnivače i voditelje Dječjih vijeća u gradovima i općinama Hrvatske. Program za rekordan broj sudionika (43) vodile su iskusne i vrijedne voditeljice: Sanja Škorić, dopredsjenica Saveza DND i mentorica Dječjeg vijeća Opatija i Ana Jantolek, dipl. psihologinja i mentorica Dj. vijeća Opatija.

Voditeljice su kroz praktičan i teorijski dio uspjele prikazati osnivačima i voditeljima Dječjih vijeća kako igrom približiti najvažniji svjetski dokument o dječjim pravima i aktivnom dječjem sudjelovanju, Konvenciju UN-a o pravima djece, osvijestiti važnost  aktivnog sudjelovanje djece u lokalnoj zajednici i u širim razmjerima te koji su to postupci u stvaranju uvjeta za osnivanje i početak rada Dječjeg vijeća u svom gradu/općini. Polaznici su se imali prilike upoznati i s radom Dječjeg vijeća Tuhelj i Dječjeg vijeća Zabok, kojeg su predstavile Snježana Romić i Jasenka Borovčak.

Nadamo se da su svi  sudionici dobili veliki poticaj, potporu za osnivanje i za aktivnosti Dječjih vijeća te im želimo sreću u daljnjem poticanju aktivnog sudjelovanja djece u svojoj lokalnoj zajednici :) !

* Seminar o osnivanju i aktivnostima Dječjih gradskih/općinskih vijeća  je održan u sklopu projekta „PARTICIPIRAJMO-UKLJUČIVANJE DJECE IZ DJEČJIH VIJEĆA U PROCESU ODLUČIVANJA NA EU RAZINI”  u organizaciji Saveza društava “Naša djeca” Hrvatske i Središnjeg koordinacijskog odbora akcije “Gradovi i općine – prijatelji djece” uz suradnju i potporu Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.