Blog

IZABRAN PRVI DJEČJI GRADONAČELNIK KOPRIVNICE

Nakon što su u svim osnovnim školama koje djeluju na području grada Koprivnice održani izbori za vijećnike Dječjeg gradskog vijeća, u petak, 5. lipnja 2009. održana je konstituirajuća sjednica ovog predstavničkog tijela.

Na sjednici je za prvog dječjeg gradonačelnika u povijesti Koprivnice izabran Ivan Orehovec, učenik sedmog razreda OŠ Đuro Ester, njegova zamjenica bit će Patricija Đurđic iz OŠ Braća Radić, a tajnik DGV Mia Šimunić iz OŠ A.N. Gostovinski.

Dječjim gradskim vijećnicima na izboru je prvi čestitao gradonačelnik Koprivnice Zvonimir Mršić koji ih je pozvao na suradnju u svim pitanjima života djece u gradu.

“Vi ćete predstavljati važnu sponu između najmlađih stanovnika Koprivnice i novog gradskog vijeća i gradonačelnika i vjerujem da ćete svojim savjetima i mišljenjima doprinijeti još ljepšem okruženju grada u kojem ste rođeni” – naglasio je pored ostalog Zvonimir Mršić.

Izborom DGV Koprivnica se priključila skupini od 17 hrvatskih gradova koji su prepoznajući važnost dječje participacije temeljene na Konvenciji UN o pravima djeteta i Nacionalnom planu aktivnosti za prava i interese djece, već oformili dječja vijeća. Poticaj osnivanju Dječjeg gradskog vijeća dalo je Društvo naša djeca Koprivnica, a veliku potporu pruža grad Koprivnica koji osigurava materijalne uvjete za rad vijeća. Podrška dolazi i od pravobraniteljice za djecu u Republici Hrvatskoj Mile Jelavić koja se stalno zalaže za ostvarivanje prava djece na sudjelovanje u procesima donošenja odluka.

Cilj dječjih vijeća je ostvarivanje temeljnih prava zajamčenih Konvencijom o pravima djece, prvenstveno prava na vlastito mišljenje, a kroz njihovo djelovanje djeca će u lokalnoj sredini moći predlagati mjere i aktivnosti usmjerene ka kvalitetnijem životu djece, upozoravati odrasle na probleme s kojima se susreću u svom odrastanju i tražiti načine njihova rješavanja.

Sanjica Buzuk, Grad Koprivnica