Blog

IZABRANA NOVA DJEČJA GRADONAČELNICA ČAKOVCA

Nakon dječjih gradonačelnica Lee Pongrac iz III. OŠ Čakovec, Karoline Bacinger iz OŠ Kuršanec i Antonije Mrla iz II. OŠ Čakovec, danas je izabrana nova dječja gradonačelnica. Njezino ime je Adela Vaser i pohađa I. OŠ Čakovec.

Dječje gradsko vijeće okvir je za ostvarivanje prava djece na aktivno sudjelovanje u životu Grada Čakovca, a provodi se u suradnji Grada Čakovca, Društva Naša djeca Čakovec i osnovnih škola kojima je osnivač Grad. Cilj vijeća je ostvarivanje odredaba Konvencije o pravima djeteta Ujedinjenih naroda-osigurava djeci slobodno izražavanje mišljenja, iznošenje prijedloga i sudjelovanje u procesu donošenja odluka kojima se podiže kvaliteta života djece u gradu. Dječji vijećnici su učenici osnovnih škola koji su članovi dječjih foruma. Ukupno je 21 član vijeća (7 škola x 3 člana).

Do sada su provedene brojne aktivnosti osmišljene na dječjim vijećima: radionice u suradnji s Centrom za socijalnu skrb, volontiranje u Caritasovom domu i na Odjelu pedijatrije u bolnici, sudjelovanje na susretima dječjih vijeća i dječjih foruma iz cijele Hrvatske (Rab, Selce, Tuhelj…), posjeti gradonačelniku i županu, posjet djeci u učeničkom domu, uređenje dječjih igrališta, organizacija programa za Dan Grada Čakovca, Čakoland, postavljanje ‘Sandučića – podsjetnika odraslima’ i još puno drugih aktivnosti.