Blog

IZABRANA NOVA DJEČJA GRADONAČELNICA U KARLOVCU

U prosincu 2018. godine u 9 osnovnih škola Grada Karlovca provedeni su izbori za članove II. saziva Dječjeg gradskog vijeća Grada Karlovca. Izabrana su po dva predstavnika iz svake škole, tako da Dječje gradsko vijeće Grada Karlovca broji 18 članova. Voditeljice Dječjeg vijeća su članice Društva naša djeca Karlovac, Katarina Ratkaj i Jasmina Rendulić.

Novi saziv Dječjeg vijeća s radom je započeo u siječnju 2019. godine, prvom konstituirajućom sjednicom. Rad su nastavili u veljači, održavanjem sastanaka te Izbornom sjednicom 28. veljače 2019. godine kada je Dječje gradsko vijeće Grada Karlovca dobilo novu dječju gradonačelnicu – Miu Malović, učenicu sedmog razred OŠ „Braća Seljan“ i zamjenicu Lanu Pavoković, učenicu šestog razreda Osnovne škole Banija.