Blog

IZVJEŠĆE O RADU DND PREGRADA U 2016. GODINI

U protekloj godini realizirane su uglavnom sve aktivnosti predviđene planom i programom.

Pripremali smo se i javili na natječaje u Gradu Pregradi i KZŽ.

U travnju je naša predstavnica sudjelovala na Skupštini Saveza DND Hrvatske.

Predstavili smo se na  11. sajmu udruga KZŽ u Mariji Bistrici.

Povodom Majčinog dana i Dana obitelji održana je priredba na kojoj su sudjelovala djeca iz Dječjeg vrtića Naša radost, OŠ Pregrade i Desinića te Glazbene škole Pregrada.

Provedena je humanitarna akcija prikupljanja sredstava za ljetovanje djece iz socijalno ugroženih obitelji prodajom kolača. Prikupljene su i donacije te smo na taj način uspjeli sakupiti sredstva za odlazak devetero djece iz socijalno ugroženih obitelji na more u Selce.

Kroz ljeto su održane kreativne radionice, pričali smo priču i organizirali Književni piknik s Gradskom knjižnicom Pregrada, disco za djecu i Igre bez granica.

U sklopu manifestacije Branje grojzdja 2016. održana je kreativna likovna radionica, dječji disco i gostovalo je kazalište Smješko s predstavama Ježeva kućica i Znakovi za najmlađe.

U dječjem tjednu provedeno je niz aktivnosti. Zajedno s Gradskom knjižnicom Pregrada bili smo organizatori  radionice „Zašto pas, zašto pomagač?“.

S projektima smo prošli na natječajima u gradu Pregradi i KZŽ. Radionice projekta Škola za mlade su održane, a projekt Zdrav život je u realizaciji.

Sudjelovali smo na godišnjem savjetovanju Saveza DND Hrvatske u Zagrebu te na konferenciji: “Uloga županija u stvaranju zajednica prijatelja djece“ u Zaboku.