Blog

IZVJEŠĆE O RADU ”DRUŠTVA NAŠA DJECA” GRADA OSIJEKA U 2015. GODINI

Tijekom 2015. godine Društvo Naša djeca grada Osijeka je, sukladno financijskim mogućnostima,  realiziralo zadatke iz svog Programa rada. Korisnici koji su bili uključeni u programske aktivnosti jesu djeca grada Osijeka predškolskog i školskog uzrasta.  Dakle, djeca do 15. godina života koja su to željela te  slobodnom voljom pokazivala zanimanja i sklonosti za područje i sadržaje ovog Programa. Korisnici projekta su bili i njihovi roditelji. Korisnici su aktivno i dobrovoljno sudjelovali u radu projekta uz pomoć svojih voditelja koji su poticali njihovu aktivnost u okviru organiziranih skupina.

U realizaciji zacrtanih programskih zadataka su sudjelovali volonteri – članovi Društva Naša djeca, stručni suradnici, voditelji – mentori različitih zanimanja i znanja. Programske aktivnosti Društva Naša djeca Grada Osijeka su financirane uglavnom  iz proračuna Grada Osijeka  te dijelom iz proračuna Županije osječko-baranjske. U programske aktivnosti su se na inicijativu Društva Naša djeca grada Osijeka rado uključivali i drugi subjekti: udruge, institucije, građani našega grada.

Tijekom 2015. godine Društvo Naša djeca grada Osijeka je realiziralo sljedeće programske aktivnosti:

 1. RADIONICE ZA DJECU

U raznovrsnim radionicama Društva Naša djeca ovisno o sklonosti, djeca su kroz druženje i igru u ugodnoj atmosferi uz stručnog voditelja, razvijala svoje stvaralačke aktivnosti, kreaciju i maštu, razvijala govorne i izražajne sposobnosti, oblikovala svoje osobnosti, karakter, socijalne vještine i znanje.

Tijekom 2015. godine za predškolsku i školsku djecu su u prostorijama Društva Naša djeca grada Osijeka u njihovo slobodno vrijeme organizirane sljedeće radionice:

Glazbena: Dječji zbor Vrapčići okupljala je školsku i predškolsku djecu koja su: vježbala zborsko i solo dječje pjevanje, učili dječje pjesme, pripremali se za javne nastupe,  slušali  glazbu, a s ciljem usvajanja određene glazbene kulture i znanja. Tijekom godine su sudjelovali na priredbama i susretima u gradu.

Likovna: okupljala je školsku djecu koja su imala smisla za likovnu umjetnost, upoznavali su se s kreativnim metodama i vještinama upotrebe različitih likovnih sredstava, razvijala analitičko promatranje, oblikovala mišljenje i stvaralačku maštu. Upoznavala su različite likovne tehnike. Radovi nastali u likovnoj radionici  izlagane su na različitim izložbama u gradu te na Smotri dječjeg stvaralaštva DND-a u Vinkovcima.

Kreativna: okupljala je školsku i predškolsku djecu s ciljem razvijanja kreativnosti i spretnosti u izradi različitih predmeta izrađenih od prirodnih i priručnih materijala. Mali kreativci su sudjelovali na raznim manifestacijama i priredbama. Radovi nastali u ovoj radionici su bili izloženi na javnim mjestima u gradu. Djeci i njihovim roditeljima je putem ove aktivnosti  omogućeno da što sadržajnije i kvalitetnije provedu svoje slobodno vrijeme. Sudjelovanjem u ovim aktivnostima djeca su razvijala svoje stvaralačke osobine, komunikacijske osobine te izgrađivala pozitivnu sliku djeteta o sebi, svojim roditeljima i prijateljima.

 1. PRIREDBE I AKTIVNOSTI S DJECOM I ZA DJECU

Društvo Naša djeca grada Osijeka je u  2015. godine s djecom i za djecu organiziralo različite priredbe, manifestacije i aktivnosti:

Djeci i njihovim roditeljima je putem ove aktivnosti  omogućeno da što sadržajnije i kvalitetnije provedu svoje slobodno vrijeme. Sudjelovanjem u ovim aktivnostima djeca su razvijala svoje stvaralačke osobine, komunikacijske osobine te izgrađivala pozitivnu sliku djeteta o sebi, svojim roditeljima i prijateljima.

Ističemo:

Dječji tjedan je tradicionalna  akcija i aktivnost posvećena djeci, u čijim se programskim sadržajima okuplja najviše djece i odraslih u sredinama gdje djeluju DND uz organiziranje različite aktivnosti s djecom i za djecu.

Ovogodišnji Dječji tjedan je od 05. do 10. listopada obilježen raznovrsnim aktivnostima s djecom i za djecu: nastupi u medijima; Program za djecu uz crtanje na pločniku i promociju sigurnosti djece u prometu; Posjet djeci na Klinici za Pedijatriju Osijek uz predstavu Mjesec – glumci Umjetničke Akademije Osijek; radionica za učenike pod nazivom: Igrom do pravilne prehrane; Igrodan – obiteljske igre  u igraonici Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek; Radionica za učenike osnovnih škola i djecu Doma Klasje Osijek na temu: Prijateljstvo; Likovna radionica za djecu u dječjim vrtićima i osnovnim školama; Obiteljska igraonica za najmlađe Prstići pričaju u Gradskoj i sveučilišnoj knjižnici Osijek; Igraonica Dječja prava Pssst…priča se! Posjet djeci u domu Klasje i nastup plesnog studija Shine; Ljekovite priče za djecu na Klinici za pedijatriju; Radionica za učenike pod nazivom: Život na društvenim mrežama.

Društvo Naša djeca grada Osijeka je u 2015. godini sudjelovalo u priredbama i manifestacijama te susretima djece na nivou grada, županije i RH:

 • Međunarodni dan zdravlja – manifestacija u organizaciji Grada Osijeka,
 • Šarana jaja bojama grada – Uskršnja manifestacija u organizaciji Grada Osijeka, nastup djece – članova DND-a, izložbeni štand DND-a
 • Zemlja bez granica /igraonice za djecu i roditelje/– manifestacija u organizaciji udruge Breza
 • Obilježavanje Gradske četvrti Tvrđa – radionice za djecu
 • Obilježavanje Međunarodnog dana djevojčica – radionica za djecu Doma Klasje
 • Obilježavanje Adventa – radionice za djecu u organizaciji Turističke zajednice Osijeka na Trgu Ante Starčevića
 • Adventske radionice za djecu Doma Klasje Osijek
 1. DJEČJE GRADSKO VIJEĆE

Dječje gradsko vijeće je oblik aktivne dječje participacije u lokalnoj zajednici. Vijeće se sastojalo od 40 članova, predstavnika osnovnih škola s područja grada Osijeka. Vijećnici su: surađivali s gradonačelnikom, predstavnicima grada, koordinatorima u osnovnim školama, medijima, institucijama i udrugama; organizirali radne sastanke;  organizirali manifestaciju ”Uskrsni lov” (skrivanje pisanica u Sakuntala parku i završna priredba na Trgu Ante Starčevića); organizirali manifestaciju „Medar“; organizirali radionice;  sudjelovali na Danu otvorenih vrata srednjih škola i fakulteta, organizirali humanitarne aktivnosti; iznosili mišljenja i prijedloge u svezi svih pitanja koja se tiču života djece;  razmatrali planove razvoja školstva, godišnje planove i programe škola; brinuli o pravima i potrebama djece s teškoćama u razvoju i invaliditetom, nacionalnih i vjerskih manjima i predlagali programe obilježavanja važnih datum i blagdana od značaja za djecu.

Vijeće ima svoga gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika.

Oblici djelovanja Dječjeg vijeća su bili: sastanci, sjednice, tematske radionice, radionice, priredbe, humanitarne djelatnosti, istraživački projekti, nastupi u medijima i dr.

 1. HUMANITARNA POMOĆ DJECI

Društvo Naša djeca grada Osijeka je sudjelovalo u humanitarnim aktivnostima za izbjeglice s Bliskog istoka: pomoć majkama i djeci, radionice za djecu i roditelje u Opatovcu i Slavonskom Brodu.

 1. EDUKACIJA DJECE I RODITELJA

Organizirane  su radionice za djecu u 10-tak osnovnih škola i 5 vrtića.

Kroz druženje i igru djeca su učila:

– o boljoj međusobnoj komunikaciji;

– rješavanju nesuglasica i na miroljubiv i konstruktivan način

– razvijanju empatije,

– razvijanju  osjećaja za volontiranje

– prihvaćanje različitosti;

– pojam o sebi,

– prihvaćanju partnerstva u rješavanju problema,

– suradnji i pravednosti

– pravednosti i pravednom dijeljenju

– o identitetu i svijesti o sebi,

– što je sukob i kako ga rješavati

– o razumijevanju i poštivanju razlika,

– nenasilnoj komunikaciji,

– kako se nositi s burnim osjećajima,

– o pokretima koji govore

– o sličnostima i razlikama,

Organizirane su radionice i igraonice za djecu i roditelje u osnovnim školama kojima su se kroz zajedničke aktivnosti, druženje i igru učili boljoj komunikaciji, rješavanju nesuglasica i obiteljskih problema na miroljubiv i konstruktivan način te im je omogućeno da što  kvalitetnije provedu svoje slobodno zajedničko  vrijeme.

 1. ZA OSMIJEH DJETETA U BOLNICI

Ova se aktivnost provodila za bolesnu djecu na Klinici za pedijatriju Osijek

Društvo Naša djeca je imalo ulogu animatora i koordinatora aktivnosti za djecu, a koje su bile prilagođene trenutnim zdravstvenim mogućnostima djece u bolnici:

–          angažiranje članova DND-a u neposrednom poticanju i izvođenju odabranih pedagoških i kulturno zabavnih sadržaja namijenjenih djeci u bolnici,

–          angažiranje u istom cilju svojih stručnih suradnika, te poticanje i animiranje drugih ustanova da i oni ostvaruju svoje programe za djecu u bolnici

–          vršenje uloge koordinatora u raspoređivanju, objedinjavanju i izvedbi zajednički dogovorenih pedagoških i kulturno zabavnih programa odraslih za djecu u bolnici.

Društvo Naša djeca grada Osijeka je u svoje programske aktivnosti uključivalo i druge brojne udruge i institucije koje rade s djecom i za djecu te je također rado sudjelovalo u brojnim aktivnostima, priredbama i manifestacijama drugih subjekata, a na dobrobit djece našega grada.

U 2015. Društvo Naša djeca je surađivalo s: medijima, osnovnim školama, vrtićima, osnovnim društvima Naša djeca diljem Hrvatske, Policijom, Kliničkom bolnicom Osijek, Centrom za socijalni rad, Uredom dječje pravobraniteljice, Savezom za sport, Crvenim križem, Gradskom i sveučilišnom knjižnicom Osijek, Umjetničkom akademijom, Prehrambeno-tehnološkim fakultetom, Galerijom likovnih umjetnosti, Osječkim Sajmom, Dječjim domom Klasje, Vatrogasnom službom, Centrom Ivan Štark, Udrugom Breza, Glazbenom udrugom Osječka škola, Volonterskim centrom, Izviđačkom organizacijom Javor Osijek, Udrugom Nauk, Modnim studio Click, te dr.