Blog

IZVJEŠTAJ DJEČJEG GRADSKOG VIJEĆA NAŠICE

1.Izbori

Izbori za vijećnike/ce 1. saziva DGV-a održani su 16. listopada 2014. godine.

Upravni odjel za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti Grada Našica pregledao je Zapisnike o glasovanju za izbor vijećnika/ce Dječjeg gradskog vijeća Grada Našica iz svih izbornih jedinica, biračkih mjesta.

Izbori su provedeni u tri osnovne škole s područja Grada Našica: u Osnovnoj školi Dore Pejačević – u kojoj je birano 6 vijećnika/ca, Osnovnoj školi kralja Tomislava – u kojoj je birano 8 vijećnika/ca i u Osnovnoj školi Ivan Brnjik Slovak – u kojoj je birano 3 vijećnika/ca. DGV-e Grada Našica broji ukupno 17 vijećnika/ca.

Dječje gradsko vijeće Grada Našica čine sljedeći vijećnici/ce:

Nora Slivar

 1. Jana Krajačić
 2. Luka Kuricek
 3. Oliver Horvat
 4. Florijan Ladnjak
 5. Ivan Kovačić
 6. Bruno Vonić
 7. Lucija Vučemilović-Jurić
 8. Donovan Repka
 9. Lara Knežević
 10. David Kovačević
 11. Karla Žiha
 12. Ivan Markotić
 13. Dora Hanižjar
 14. Nikolina Kuric
 15. Jennifer Megan Kontrec
 16. Helena Slivka

Za povjerenicu DGV izabrana je Marina Lazar,a za predsjednicu koordinacijskog odbora DGV izbrana je Darija Vlajnić-predsjednica DND-a Našice.

Tijekom godine proveli smo slijedeće aktivnosti:

Sjednice (4)

Konstituirajućoj sjednici koja je održana 29. listopada 2014. nazočili su svi dječji vijećnici/ce.

Ostale sjednice su održane u 2., 6. i 12. mjesecu s aktualnostima vezanim uz rad DGV -a. Odaziv vijećnika bio je iz sjednice u sjednicu manji, no ipak dovoljan (nadpolovičan ) da se sjednica može održati.

Radionice (3)

Na 1. radionici pod nazivom „To smo mi“ nazočili su svi dječji vijećnici/ce. Bolje su se međusobno upoznali, predstavivši se osnovnim podatcima o sebi, obitelji, školi, motivima kandidiranja, te očekivanjima od radionica i sjednica.

U radnom dijelu prisjetili smo se i proučili određene stavke iz Statuta, Plana i programa rada te na razini malih skupina radili na prijedlozima mogućeg projekta za koji djeca smatraju da bi bio od važnosti za Grad.

Nakon donesenih prijedloga na razini malih skupina te predstavljanja istih išlo se na glasovanje. Najveći broj glasova dobio je prijedlog osnivanja azila za životinje.

 1. radionicu održali smo u prostoriji male vijećnice, u gostima kod Gradonačelnika kojem smo predočili dječju ideju za projekt. Razgovarali smo o mogućnostima realizacije i dogovorili suradnju s Veterinarskom stanicom kao institucijom koja nam ovdje pored Grada može i treba dati smjernice kamo i kako dalje i koja je jedina ovlaštena za realizaciju takvog projekta.

S obzirom da nam vremenska dimenzija baš i nije bila naklonjena  (vrijeme svinjokolja, školski praznici djece) ovaj sastanak je ostao ne realiziran ( proveden s je samo neslužbeni razgovor  povjerenice DGV – a s ravnateljem Veterinarske stanice).

Ovoj radionici – sastanku nazočilo je 11 vijećnika/ca jer jer došlo do nesporazuma u prijenosu informacija od strane škole  (iako povjerenica uz  pozive koje šalje školama šalje i svakom vijećniku/ci  na mail adresu).

 1. radionica bavila se izszovima s kojima se susreću djeca u svojim razredima i školi (odnosi s vršnjacima, komunikacija…). Radionici je nazočilo 9 vijećnika.

S obzirom da dio vijećnika putuje autobusom do grada, pa u vrijeme radionica ili sjednica nemaju prijevoz, sve je vidljivija navedena “prepreka” dolaska (pored ostalih: usklađivanje sa smjenama u školi , slobodnim aktivnostima, obvezama u Glazbenoj školi…).

 Ostale aktivnosti

 DGV se uključuje u gotovo sve aktivnosti koje se realiziraju na razini DND -a Našice.

Tako smo se u veljači pridružili manifestaciji “Maškare u gradu” na kojoj je dječja gradonačelnica D. Hanižjar je od gradonačelnika K. Žagara preuzela ključ grada.

Organizirali smo u 2. mjesecu i aktivnost “Svi van na snijeg”, na kojoj su djeca vijećnici uz potporu odraslih, druge djece, gradonačelnika i građana pravili snijegovića. Kako je 2. mj. obilovao snijegom objavili smo i natječaj za naj snijegovića. Fotografije svojih uradaka djeca su slala na TV Našice do određenog vremena, a onda su članovi DGV –  izvršili izbor po jednog snijegovića u kategorijama: najljepši, najveći i najsmiješniji. Upriličena je i dodjela priznanja i simboličnih nagrada (čokolade).

U ožujku smo u suradnji sa sve 3 osnovne škole iz kojih su djeca vijećnici organizirali humanitarnu akciju prikupljanja namirnica i potrepština za socijalnu samoposlugu. Prema izjavi volontera i predsjednika udruge Dar dobrote akcija je bila jedna od boljih jer je prikupljena dobra količina potrepština.

U travnju smo sudjelovali u manifestaciji “Sajam hobija” na kojoj smo pitali djecu i građane što misle kojim bi se sadržajima i aktivnostima mogla podići razina kvalitete života djece u gradu.

Najviše odgovora i djece i odraslih odnosilo se na izgradnju SRC-a i različite sportske aktivnosti.

Svibanj je bio doživljaj za dječju gradonačelnicu i jednu vijećnicu DGV-a zbog sudjelovanja na Susretu DGV-a u Koprivnici. Po povratku su napravile PPT susreta i prikazale je vijećnicima na sjednici DGV-a u lipnju.

Tijekom školskih praznika nismo organizirali aktivnosti jer su djeca vijećnici bila dislocirana diljem “zemlje i svijeta” ( putovanja s roditeljima, s folklorom , klubovima isl.).

U listopadu smo se uključili u obilježavanje Dječjeg tjedna, Dana igara i Dana kruha.

Na radionici gost nam je bila jedna od voditeljica Radia Našice te smo tada snimili emisiju o radu DGV-a.

Zajedno s djecom Dječjeg foruma, članovima DND-a u sklopu Dječjeg tjedna,posjetili smo ured gradonačelnika,te zajedno s djecom-članovi Dječjeg foruma ispred Gradske uprave formirali veliko srce i glasno izgovorili moto Dječjeg tjedna.,a sudjelovali smo i na  Danima kruha u organizaciji DND-a Našice.

Studeni je donio promišljanja o aktivnostima koje planiramo realizirati u 2016. godini

U prosincu smo realizirali još jednu humanitarnu akciju za udrugu Dar dobrote – Socijalnu samoposlugu i održali 4. sjednicu DGV-a  22.12.2015. godine na kojoj smo usvojili Plan i program rada za 2016. godinu,koji je usvojen na sjednici Gradskog vijeća.