Blog

IZVJEŠTAJ GODIŠNJE SKUPŠTINE DND-A BJELOVAR

Na godišnjoj Skupštini DND-a Bjelovar donijeta je odluka  o izboru Minele Šporčić za predsjednicu DRUŠTVA NAŠA DJECA BJELOVAR.  Za potpredsjednicu DND Bjelovar je izabrana Mira Ankica Klarić, a za blagajnicu Dejana Akšan Stanković.

 

Novoizabrana predsjednica Minela Šporčić se zahvalila na izboru i ukazanom povjerenju, te je napomenula da će ustrojiti evidenciju volontera,  kao što će i aplicirati na što više otvorenih natječaja, kako bi Društvo moglo i dalje raditi i proširivati svoj rad novim aktivnostima.