Blog

IZVJEŠTAJ O RADU DND-a LEKENIK U 2015.g.

  1. UVOD

DND Lekenik je u 2015.g. navršilo 20 godina svog djelovanja. Rad s djecom i za djecu odvijao se kontinuirano kroz dječje skupine, projekte i druge aktivnosti.

  1. AKCIJE DND U SLOBODNOM VREMENU

2015.g. aktivne su bile sljedeće skupine:

– Likovna radionica s voditeljicom Safetom Ičanović

– Dječja scena i Foto grupa s voditeljicom Ivankom Gajdek.

Dječji forum „Maslačak“ obavlja samo povremene aktivnosti jer još uvijek nema službenog i stalnog voditelja.

Osim u dječjim skupinama Društvo je okupljalo djecu i odrasle i na ostalim projektima, akcijama i aktivnostima predviđenim Planom rada:

– U suradnji s Turističkom zajednicom Općine Lekenik te uz pomoć sponzora i donatora u veljači je organiziran već tradicionalni Dječji maskenbal .

Društvo je osiguralo besplatne krafne i čaj te bogatu tombolu. Uz glazbu, ples, strogi žiri i razigrane voditeljice izabrane su i nagrađene najbolje maske. Ove godine je na Dječji maskenbal organizirano došao i Dječji vrtić te tako obogatio ovaj šareni i veseo program. Prihod od ulaznica i tombole Društvo namjenjuje kao prilog za izlet s djecom. Na Dječjem maskenbalu se angažirao najveći broj članstva: i odraslih, i djece – nominalnih članova.

-U ožujku je umjesto skupštine održana sjednica Izvršnog odbora. Usvojeni su izvještaj o radu i financijskom poslovanju te doneseni novi plano rada i financijski plan.

-U travnju je Društvo sudjelovalo u proslavi povodom Dana Općine Lekenik javnim nastupom u sklopu kulturno-umjetničkog programa. Dječja scena je pripremila niz najljepših poruka djece odraslima te su ih  predstavili gledateljima.

-Povodom Dana obitelji, u svibnju je organiziran izlet s djecom u Požešku kotlinu. Dan obitelji je obilježen i prigodnim izložbama u mjestu.

U istom mjesecu je Likovna radionica u suradnji s Udrugom invalida rada grada Siska organizirala vrlo zanimljivu radionicu za djecu i odrasle.

-Ljetni mjeseci su protekli okupljanjem dječjih skupina i uređenjem prostorija u kojima Društvo ima sjedište. Posebno su posjećena druženja djece i odraslih pod nazivom „Poziv na sladoled“. U lipnju je održana i izvanredna skupštiuna radi donošenja novog Statuta usklađenog s novim Zakonom o udrugama.

U kolovozu su imenovani Povjerenstvo za obilježavanje 20. obljetnice Društva i Uređivački odbor za brošuru pod radnim nazivom Naših 20 godina. Obje imenovane skupine su odmah započele radom.

   – Rujan je protekao u pripremama za obilježavanje Dječjeg tjedna i 20 godina od osnutka Društva.

Dječji tjedan je 2015. godine imao poseno značenje za DND Lekenik. Razrađen je kao projekt pod nazivom Dječji tjedan u znaku 20. obljetnice.

Na Međunarodni dječji dan započela je akcija pisanja poruka djece odraslima. Dio poruka se odnosio na djecu – izbjeglice ( pod nazivom: Dijete izbjeglica – moj prijatelj ) Priređene su prigodne izložbe u Općini i ambulanti. Djeca su crtala na pločniku ( tema je također bila aktualna: Dijete izbjeglica – moj prijatelj ). Načelnik je organizirao već tradicionalan  prijem djece. Provedena je akcija povećanja broja članova. Predstavnici DND sudjelovali su u obilježavanju 22. godišnjice osnutka SOS Dječjeg sela Lekenik. U prostoru Društva je održan Roditeljski domjenak. Roditelji – polaznici prošlogodišnje Škole roditeljstva iznosili su svoja iskustva o primjeni znanja stečenih u Školi.

Najviše priprema u DT bilo je vezano uz 20. rođendan Društva.Svečanost je održana u nedjelju, zadnji dan DT. Uz odrasle i djecu – članove DND, prisustvovali su joj brojni uzvanici i suradnici.Svečanost je bila sadržajna, opuštena, vesela, bogata pozitivnim emocijama, posebna… pružila je jedinstvo prijašnjih i sadašnjih generacija u DND, bila je izvor lijepih sjećanja na daljnju i bližu prfošlost.. Tome su svakako doprinjeli i ljudi koji su osjetili nešto javno reći pred svim gostima: Općinski načelnik Ivica Perović, osnivačice DND-a Safeta Ičanović, Višnja Rožić i Katica Podgorski, Županijska vijećnica Maja Romarić, nekadašnje dijete-član DND-a, Marica Sigur, dopredsjednica KUD-a Kolovrat te Ivica Kocijan, predsjednik Udruge umirovljenika Općine Lekenik.

Spontanosti i klupskom ozračju pomogao je i njihov ostanak za stolom na pozornici, kako bi se po potrebi opet uključili u razgovor. Svi prisutni su mogli razgledati Ljetopis Društva te si uzeti primjerak brošure, koja je riječju i slikom presjek najvažnijih akcija i aktivnosti kroz 20 godina.

– Mjesec studeni je protekao u znaku obilježavanja Dana dječjih prava:

održana je svečana sjednica Izvršnog odbora, pripremljene su prigodne izložbe. Predsjednica DND-a Ivanka Gajdek i dvije članice Izvršnog odbora sudjelovale su u radu Skupštine Saveza DNDRH te obilježavanju 65. obljetnice Saveza.Predsjednica je također sudjelovala u radu savjetovanja za sudionike akcije Gradovi/općine – prijatelji djece, koje je održano u Gradskoj vijećnici u Zagrebu.

Mjesecu borbe protiv ovisnosti DND Lekenik je dalo svoj doprinos izložbom na info-punktu u centru Lekenika i razgovorima s djecom na tu temu.

Djeca su organizirano sudjelovala u projektu SOS Dječjeg sela Milenijsko čitanje bajki.

Prosinac je poznat po obilježavanju Dana volontera. Odrasli članovi Društva su si priredili izlazak na svečanu večeru (koju su sami platili). Najsvečanije je ipak predbožićno druženje djece i odraslih u Društvu, kićenje bora, slušanje božićnih pjesama i skromna darivanja djece.

Humanitarna akcija Saveza i NIVEE Božićno darivanje djece socijalno ugroženih obitelji bila je za DND vrlo uspješna jer je čak dvoje djece s našeg područja ušlo u izbor za ovo prigodno darivanje.

U ovom blagdanskom mjesecu sklopljen je i ugovor o partnerstvu između SOS Dječjeg sela i DND Lekenik

III. RAZVOJ UDRUGE I JAČANJE UGLEDA

   Udruga je 2015.g. brojila 30 odraslih članova i 25 djece – nominalnih članova.U ovoj godini je nakon duže bolesti preminula najstarija članica Marica Kobi.

U skladu sa Statutom umjesto skupštine na početku godine je održan sastanak Izvršnog odbora, na kojemu su usvojeni izvještaji i planovi. Izvanredna skupština je održana u ljetu zbog usklađivanja Statuta s novim Zakonom o udrugama.

Tijekom godine Izvršni odbor se sastao 7 puta i razmatrao je svu važniju problematiku u vezi s realizacijom programa. Program rada je ostvaren zahvaljujući sredstvima iz Općinskog i Županijskog proračuna, tržišnog programa, članarine i donacija. DND i dalje vodi i popunjava svoju mali knjižnicu. Informacije o radu udruge redovito izlaze u lokalnom listu Turističke zajednice Općine Lekenik „Leken“ i povremeno u Večernjem listu.Redovno se i prigodno uređuje info-punkt u centru Lekenika.

Predsjednica udruge je već drugi mandat čanica Vijeća za prevenciju Općine Lekenik.

  1. LJETNA ŠKOLA SAVEZA

 

U radu Ljetne škole,koja je održana u lipnju u Lovranu, sudjelovala je predsjednica u programu za dužnosnike u osnovnim društvima “Naša djeca”.Stečena znanja i smjernice za rad primijenila je u realizaciji ciljeva svoje udruge.

 

  1. KOMUNIKACIJA IZMEĐU DND I SAVEZA

Komunikacija je bila kontinuirana i kvalitetna.

 

  1. SURADNJA S ORGANIZACIJAMA, USTANOVAMA I SLUŽBAMA U MJESTU I ŠIRE

 

DND Lekenik je uspješno surađivalo s ustanovama za djecu, stručnim službama, poduzećima i udrugama u mjestu i šire. ( SOS Dječje selo, OŠ Mladost, SOS Društveni centar, vrtić, Općina Lekenik, Turistička zajednica, KUD Kolovrat, Lekeničke mažoretkinje, Narodna knjižnica i čitaonica ).

U protekloj godini posebno valja istači suradnju s Općinom Lekenik i SOS Dječjim selom Lekenik. Općina je sazivala predstavnike udruga kako bi ih na vrijeme informirala o različitim oblicima suradnje , financiranju projekata i programa,rokovima dostavljanja izvješća, a osobito se angažirala u pružanju stručne pomoći u izradi dokumenata kod usklađivanja Statuta s novim Zakonom o udrugama. SOS Dječje selo je uvijek koristilo priliku da pozove DND na suradnju ili da se odazove pozivu DND-a kad se radilo o realizaciji sadržaja za dobrobit djece te je logičan korak dalje bilo potpisivanje  ugovora o partnerstvu.

VII. MEDIJSKA PROMIDŽBA

Sredstva javnog priopćavanja pratila su rad udruge kad god su obaviještena o aktivnosti. DND od osnutka vodi, čuva i popunjava osobnu, foto i videoteku te Ljetopis,a postupno se povećeva i knjižni fond. Značajan pomak u promidžbi Društva predstavlja izdavanje brošure o dva desetljeća njegova kontinuirana rada.

VIII. ZAVRŠNI KOMENTAR

Iako su zbog još uvijek teške situacije u cijeloj državi financijska sredstva iz Općinskog proračuna za 2015.g. Ostala jednako mala kao i prošle godine, Društvo je funkcioniralo još uvijek prema planu, koristeći ušteđevinu iz prijašnjih godina.Štedljivo se trošilo i ulagalo u aktivnosti s djecom kako bi se uspješno ostvarili ciljevi i zadaci koje si je DND definiralo Statutom.