Blog

IZVJEŠTAJ O RADU DND MAČE ZA 2017. GODINU

Kroz cijelu proteklu godinu obilježavala su se sva kalendarska zbivanja u dječjoj igraonici za predškolce te Osnovnom školom Mače, kroz niz prigodnih radionica i druženja, te darivanja uz potporu roditelja, učitelja, prijatelja djece i ostalih udruga te lokalne zajednice.

Kroz igru i druženje njegovali su se kajkavski izričaji i sudjelovanje u kulturno – umjetničkim događanjima mjesta. Tokom protekle godine (2017.) nastavljamo pratiti i promicati ostvarivanje prava djeteta, posebno pomoć socijalno ugrožene djece i pomoć roditeljima djece s teškoćama u razvoju te integracija u vršnjačke skupine (kroz igraonicu). Pružamo pomoć i podršku roditeljima u odgoju djece od rođenja do 15-te godine (organizacija igre i druženje za predškolce, zajednički programi roditelja i djece). Od najranije dobi kroz druženje, igru, radionice (likovna, glazbena…) učimo djecu o štetnostima ovisnosti. Preventivne zdrastvene radionice u djece u suradnji s patronažnom službom, stomatologijom i logopedom tijekom godine, a najmanje četiri puta godišnje.

Udruga djeluje na zaštiti i okupljanju djece, mladeži i obitelji, vodeći brigu o njihovom obrazovanju, zdravlju, socijalnom statusu, a posebice pravima djece. Tokom cijele protekle godine potičemo djecu na druženje, igru i razvijanje stvaralačkih aktivnosti u slobodnom vremenu. Organiziramo igraonice za djecu predškolske dobi. Upoznaje djecu s pravima djeteta osnivanjem i radom Dječjih foruma. Prikupljamo i raspoređujemo humanitarnu pomoć prognanoj, izbjegloj i socijalno ugroženoj djeci. Provodimo šire društvene akcije kao što su: Fašnička povorka, Uskrsna radionica, Majčin dan, Dan igara, Dan obitelji, Dječji tjedan, Međunarodni dječji dan, sv.Nikola i sl. Pripremamo izvođenje priredbi, susreta i savjetovanja, čestitke roditeljima novorođenog djeteta i ostvarivanje edukativnih programa za roditelje. Iniciramo izgradnju i opremanje dječjih igrališta i drugih prostora za djecu, promičemo dječje igračke, knjige, suvenire i čestitke.

U udruzi djeluju volonteri u direktnom radu s djecom te učenici, učitelji, roditelji i lokalna samouprava za vrijeme organiziranih akcija i radionica. Zalaganje za zaštitu i sigurno odrastanje naših najmlađih svima nam je od velike prioritetne važnosti.