Blog

IZVJEŠTAJ O RADU DRUŠTVA NAŠA DJECA VARAŽDIN U 2015.

Izvještaj o radu DND Varaždin u 2015. godine sačinjen je u dva dijela:

–              U prvom dijelu prikazuje realizaciju sadržaja u vremenu od 1.01. do 2.09.2015.

–              U drugom dijelu opisni su sadržaji od 3.09. do 31.12.2015.

1. DIO

Za početak kalendarske godine prikazani su podaci o radu

  1. Stvaralačkih radionica u DND
  2. Volonterskom doprinosu u akciji ”Za osmijeh djeteta u bolnici”
  3. Ostvarivanju dječjih prava u Gradu Varaždinu
  4. Kronologija dječjih aktivnosti u DND
  5. Kampovi i ljetne radionice

RADIONICE DJEČJEG STVARALAŠTVA

Početkom 2015.godine u redovne radionice Društva Naša djeca Varaždin bilo je upisano 400 polaznika. U veljači, odnosno ožujku s radom su počele još dvije nove radionice; Capoeira, voditelja  Zorana Rohtek  i Hulahoop, voditeljice Valentine Farkaš Sambolec.

Rezultate stvaralačkog rada djeca su pokazala u humanitarnoj priredbi ”Kofer prijateljstva” dana 13.02.2015. i završnoj produkciji dana 6. lipnja u programu ”Piknik kreative”.

VOLONTERI U AKCIJI ”ZA OSMIJEH DJETETA U BOLNICI”

Četrdeset volontera  uključenih u akciju Za osmijeh djeteta u bolnici dokazalo je da humanost ne poznaje granice i time smo nastavili šesnaestogodišnju tradiciju volontiranja na dječjim odjelima Opće bolnice Varaždin; Pedijatriji i Dječjoj kirurgiji, uljepšavajući malim bolesnicima  dane provedene u bolnici.

Popis volontera koji su 2015.bili uključeni u akciju Za osmijeh djeteta u bolnici:

Tanja Bengeri , Andreja Pleše, Petra Telebar, Ivana Osredek, Kristina Kučan Milec, Radojka Benčik, Sanja Buhin, Ivana Minđek, Sanja Črepinko, Kristina Barič, Patricija Patrčević, Martina Dubovečak, Ana Marija Škrlec, Brankica Gašparić, Monika Lazar, Danijela Kolenko, Marina Kušter, Lorena Cenić, Marta Hrman, Ana Marija Malenica, Biserka Pokos, Željko Magić, Ivana Cerovec, Ana Herceg, Petra Jambriško, Sara Sakač, Laura Rogina, Vedrana Cerovec, Sabrina Posavec, Paulina Gerić, Martina Cecelja, Petra Koren, Laura Uranić, Martina Zorman, Ivana Petrinjak, Stela Košić, Anita Medvedec, Ivana Skuzin, Danijela Golubić i Zrinka Vrček.

Povodom dana volontera 5. prosinca 2015. svi su volonteri primili Zahvalnicu za volontiranje iz Društva Naša djeca, a volonterke: Sanja Buhin i Kristina Kučan Milec primile su i Plaketu Naj volonterke koju svake godine dodjeljuje Grad Varaždin.

OSTVARIVANJE DJEČJIH PRAVA U GRADU VARAŽDINU

Dječji forumi za prava djeteta su nastavili svoju aktivnost u osnovnim školama, a Dječje gradsko vijeće je uspješno pripomoglo u organizaciji humanitarne priredbe ”Kofer prijateljstva” i ”Zabavni proljetni praznici”.

U skladu s prihvaćenim programom socijalno-edukativnih aktivnosti od strane Grada Varaždina u 2015. godini iznosimo osvrt na opisne programske zadatke;

KOFER PRIJATELJSTVA U VARAŽDINU: humanitarna priredba za prikupljanje sredstva za opremanje ”Kofera prijateljstva” za djecu iz Gunje, te za pomoć u kupnji auto sjedalica za hendikepirane osobe Mariju i Rudolfa.

Koncert je održan dana 13.02.2015. godine s početkom u 18 sati u Sportskoj dvorani u Graberju. Program su izvodili polaznici radionica u Društvu Naša djeca uz gosta, grupu ”Groove On”. Ukupno je u programu nastupilo 316 djece, a prikupljeno je 11.780,00 kuna od čega je 8.000,00 kuna namjenski za opremanje 5 kofera, ostatak je  uplaćen majci Kristini Vlahović za kupnju auto sjedalica.

Programu je prisustvovalo 589 gledatelja.

U subotu, 14. ožujka 2015. opremljenih 5 kofera, prema podacima  o djeci koje je na Webu objavilo DND Vinkovci, predali smo mališanima iz Gunje. Ekipu za primopredaju kofera su činili članovi Dječjeg gradskog vijeća, dvoje gitarista i ravnateljica DND. Prijevoz kofera je obavila Vatrogasna postrojba Varaždin.

TJERAMO ZIMU: zabavna igra koja je unijela mnogo radosti i veselja djeci koja su se kostimirala dana 17. veljače 2015. godine s početkom u 18 sati u Radosnici Društva Naša djeca. Veseli animatori (Gašo i Petra) zabavljali su male maškare koje su defilirale scenom, a na kraju programa svi su se častili krafnama i sokićem. Programu je bilo prisutno 196 malih maškara.

ZEKO TRAŽI PISANICU: zabavna i edukativna igra koja se svake godine organizira uoči blagdana Uskrsa na Starom gradu, u utorak, 31.ožujka 2015. godine u 17 sati.

Unatoč hladnom vremenu u potrazi za skrivenom velikom pisanicom bilo je preko 200 djece. Svako je dijete pronašlo u košaricama čokoladne pisanice, a veliku skrivenu pisanicu su pronašle Elizabeta i Ena. Za nagradu su dobile 15 kg slatkiša, budući da je riječ o 2015. godini.

Nakon potrage, u suradnji s Centrom za mlade organizirali smo oslikavanje pisanica ispod mosta starog grada. Ovaj je sadržaj još više unio radosti i veselja mališanima našeg grada.

ZABAVNI   PROLJETNI   PRAZNICI: ove su godine bili izuzetno bogati, jer su sadržaji Radionice Hulahoopa organizirani tijekom jutra, odnosno Capoeire tijekom poslijepodneva. Programe je posjetilo 20-tak djece. Zadnji dan održana je i sjednica Dječjeg gradskog vijeća i članovi DGV dali su punu podršku takvoj organizaciji školskih praznika.

BOLJE, VIŠE, ČIŠĆE  je već tradicionalna aktivnost Dječjeg gradskog vijeća koju svake godine organiziramo za Dan planeta Zemlje 22. travnja. Akcija obuhvaća aktivnost čišćenja i podjele pisanih  poruka  forumaša na putu od škole do Korza gdje ih čeka kamion gradske čistoće u koji ukrcavaju prikupljeno smeće. Forumaši su nakon toga sjeli u dvorani Gradskog vijeća i prikazali  video zapis  ”Zelena nit” predsjedniku Gradskog vijeća i pročelnicima upravnih odjela vezanih uz djecu i čistoću Grada.

DAN EUROPE  obilježili smo 7. svibnja 2015. godine. Zbog građevinskih radova u gradskom parku Vatroslav Jagić, 2015. godine Europu u malom organizirali smo unutar bedem Starog grada. Bilo je dojmljivo, nezaboravno. Prostor je kao stvoren za prezentaciju 28 zemalja EU. Djeca vrtića uz svoje tete i roditelje vrlo su uspješno predstavila Europu i to ponaosob svaku zemlju, članicu EU. U programu je sudjelovalo 740 djece iz svih vrtića Grada i Varaždinske županije uz predškolsku iz DND.

Tijekom travnja, svibnja i lipnja 2015, obavljali smo pripreme za organizaciju KAMPOVA U DJEČJEM ODMARALIŠTU VARAŽDIN NA RABU.

Nakon Zaključka o davanju na upravljanje Dječjeg odmarališta Varaždin na Rabu Gradskoj tržnici, 3. studenoga 2014. godine uslijedila je najava gradonačelnika kako će Društvo Naša djeca obavljati programsku djelatnost u Dječjem odmaralištu kao dugogodišnji organizator i  kompetentna udruga s verificiranim programima za rad s djecom.

Od najavljene programske djelatnosti (Škola u prirodi, redovno ljetovanje vrtićke djece i Kampovi)  Društvu Naša djeca Varaždin  ostala je organizacija Kampove dječjeg stvaralaštva u vremenu od 17. srpnja do 21. kolovoza 2015. godine.

Dana 24.02.2015. DND i Gradska tržnica potpisuju Sporazum o programsko-organizacijskoj suradnji u Dječjem odmaralištu Varaždin na Rabu u kojem su definirane međusobne obveze Gradske tržnice i Društva Naša djeca. Aneksom Sporazuma od 9.07.2015.  dopunjen je prethodni tekst, a koji se odnosio na  organizaciju stručnih  voditelja i medicinske pratnje.

Slijedom kontinuiteta našeg dugogodišnjeg  rada u Dječjem odmaralištu i uvažavajući interese i potrebe suvremenog djeteta definirali smo 5 kampova:

KAMP SMIJEHA u vremenu od 17.07  –  24.07 2015. g. U Kampu smijeha sudjelovalo je ukupno 60 djece. O djeci je brinulo 8 pedagoško-zdravstvenih osoba.

Programski voditelji Kampa smijeha: Vika Kerekeš, novinarka i Jan Kerekeš, glumac

Pedagoška voditeljica: Jelena Keretić

Medicinska sestra: Anita Kadrijević

O djeci Dječjeg vrtića Pinokio brinule su tete Korana i Vesna, o djeci iz Zaboka brinule su pedagoginja Ružica Kotarski i vjeroučiteljica Silvija Kušan.

KAMP ”PRIRODNJACI NA OTOKU SREĆE” u vremenu od 24.07. – 31.07.2015. g. U Kampu ”Prirodnjaci na otoku sreće” sudjelovalo je ukupno 59 djece. O djeci je brinulo 6 pedagoško-zdravstvenih osoba.

Programski voditelji Kampa bile su: Aleksandra Liber i Paula Josić

Pedagoška voditeljica: Francika Aladrović

Medicinska sestra: Anita Kadrijević

O djeci iz Crvenog križa Čakovec brinule su: Dubravka Kečkeš, Mira Pajić i Klementina Vršić

KAMP SVIRANJA GITARE u vremenu od 31.07. – 07.08.2015. godine. U kamp sviranja gitare bilo je uključeno 47 djece iz Varaždina i 10 osoba UPMRO Čakovec. Kamp su vodila 4 voditelja: Damir Tomičić kao glavni voditelj, te Biserka Delija-Tomičić, Rene Coner i Ana Sever kao suvoditelji. O sudionicima Kampa iz udruge brinuo je Ivan Miljančić.

Medicinska sestra: Viktorija Benčić

KAMP OTPORNOSTI – EMOCIONALNA PISMENOST  u vremenu od 07.08. – 14.08.2015. U kampu je boravilo 67 djece koja su smještena u udomiteljske obitelji.

Kamp je vodilo 6 voditelja: programska voditeljica i pratiteljica djece bila je Draženka Topol Vukmirović, stručni voditelji i pratitelji djece bili su Tea Pavičić, Andrea Pavičić, Ivica Kolar, Goran Lekić i Jelena Mikić.

Medicinska sestra: Mira Putarek

KAMP SPORTA u vremenu od 14.08. – 21.08.2015. g.

Uz rukometaše u Kampu su boravili i polaznici Centra za odgoj i obrazovanje Čakovec u svom tradicionalnom rehabilitacijskom ljetovanju. Program je proveden uz 8 stručnih voditelja Centra; Željka Vidović Bali, Goran Brlek, Vedran Vurušić, Ivana Tkalec, Irena Kapun Ritonja, Adela Vincens, Santino Debelec i ravnateljica Centra, Dragica Benčik.

Medicinska sestra bila je Đurđica Cifrek. r. Vrček

Izravnim pozivom sastavili smo programsku i zdravstvenu ekipu naših stručnih suradnika, DND-ovaca. Programski voditelji su predložili program svakog Kampa i taj program odobrio je Izvršni odbor DND.

Društvo Naša djeca Varaždin organiziralo je pet smjena Kampova s više manje  istim voditeljima i s jednim novim programskim  sadržajem (Kamp smijeha) u Dječjem odmaralištu Varaždin na Rabu u vremenu od 17. srpnja do 21. kolovoza 2015. godine.

Kamp je održan u nešto promijenjenim uvjetima, koji se odnose na novog upravitelja Dječjeg odmarališta, Gradsku tržnicu.

U Kampove je bilo uključeno 297 djece, o njima je brinulo 30 pedagoških voditelja, te 4 medicinske sestre s licencom.

Bogat sadržaj, primjereni broj aktivnosti, stručnost pedagoških voditelja, kvalitetna zdravstvena njega i zaštita omogućili su da djeca provedu 8 nezaboravnih dana u prekrasnim uvjetima varaždinskog Dječjeg odmarališta na otoku sreće, otoku Rabu.

U prvi dio Izvještaja o radu DND uključen je i osvrt na

LJETNE RADIONICE  U DND VARAŽDIN:

Uz organizaciju ljetnih Kampova koji su se provodili u Dječjem odmaralištu Varaždin na Rabu Društvo Naša djeca Varaždin osmislio je program koji je bio ponuđen djeci tijekom ljetnih školskih praznika u prostorima DND-a i u prirodi izvan grada pod pokroviteljstvom Grada Varaždina.

Odabrane ljetne aktivnosti povezane s prirodom, u vremenu od 15. srpnja do 15. kolovoza 2015. godine, rasporedili smo u četiri edukativno-rekreacijske radionice.

Svaka aktivnost/radionica imala je svoj termin održavanja kroz mjesec dana sa stručnim voditeljima, ukupno osam sati,  odnosno dva sata po četiri susreta ili kombinacijom ponuđenih radionica u zadanoj satnici. Zainteresiranoj djeci smo omogućili besplatno pohađanje radionica u dogovoru s gospođom Danijelom Vusić.

Promidžbom u školama putem informativnih letaka i objavom u medijima o programu aktivnosti i besplatnom aranžmanu za svu djecu, prijava djece na odabrane aktivnosti pokazala se interesantnom, pa je s toga bilo i mnogo prijavljene djece u svakoj radionici.

Četiri ponedjeljka za redom, 20. i 27. srpnja, te 3. i 10. kolovoza 2015. godine, u vremenu od 21 do 23 sata, odabrana aktivnost ‘PROMATRAMO ZVIJEZDE’  zainteresirala je mlađu, ali i stariju populaciju djece. S 20 prijavljene djece,  pod vodstvom Katarine Šprem i Ivana Bahmeca, djeca su bila upoznata s teorijskim i praktičnim djelom svega onoga što su znanstvenici otkrili o svemiru.

Četiri utorka za redom, 21. i 28. srpnja, te 4. i 11. kolovoza 2015., u vremenu od 09 do 11 sati u prostorijama DND-a održavala se radionica ‘MALI ZNANSTVENICI’. Prijavljene i aktivne djece u radionici bilo je 27, raspoređeni u željenim terminima, s voditeljicama Jasminom Zver i Ivom Barić. Cilj radionice bio je približiti djeci matematiku, kemiju i biologiju kroz razne zanimljive i zabavne zadatke, pokuse, mozgalice i pitalice. ‘Mali znanstvenici’ sada su redovnom stvaralačkom opusu radionica DND-a u školskoj godini 2015./2016.

Dvije srijede za redom, 15. i 22. srpnja 2015. godine, u vremenu od 09 do 13 sati, održavala se aktivnost pod nazivom ‘SUŽIVOT S PRIRODOM – šuma i voda’ voditeljice Paule Josić, ujedno i programske voditeljice Kampa ‘Prirodnjaci na otoku sreće’  u Dječjem odmaralištu Varaždin na Rabu. Prijavljena djeca, njih 20, svojim sudjelovanjem, osviještenosti i brizi o prirodi pokazali su da postoje pravi mali ‘prirodnjaci’ koji vole, poštuju prirodu i žele znati i naučiti još više.

Četiri četvrtka za redom, 16., 23. i 30. srpnja te 6. kolovoza 2015. godine, u vremenu od 09 do 11 sati djeca su koristila svoje tijelo kao glavni rekvizit u radionici ‘SPORTSKE IGRE U PRIRODI’, pod vodstvom Marka Žganeca. Topli ljetni dani bili su savršeni uvjeti za razne poligone, štafetne igre i igre u paru s pravilima u vanjskom prostoru DND-a, ali i u dvorani kada je sunce pokazalo svoju jačinu.

U odabranim ljetnim aktivnostima u trajanju od jednog mjeseca sudjelovalo je približno stotinjak djece u četiri radionice, uz 6 stručnih voditelja. Prilikom same prijave na radionice i nakon odrađenog programa uvidjelo se da postoji veliki interes djece za takvom vrstom aktivnosti tijekom ljeta, ali da je problem bio u financiranju istih.

Realizaciju sadržaja potpisuje Đurđica Dropuljić, ravnateljica do 2. rujna 2015.

2. DIO Izvještaja o radu DND odnosi se na razdoblje od 3. rujna 2015 pod vodstvom i u organizaciji Jelene Mikić, novoimenovane ravnateljice.

Društvo Naša djeca Varaždin  s rujnom krenulo je s upisom polaznika u stvaralačke radionice DND-a prema  godišnjem planu i programu za 2015./2016. godinu.

POSTOJEĆE STVARALAČKE RADIONICE dopunili smo s novim radionicama: Dramsko-lutkarska radionica, Mali znanstvenici DND-a, Vježbe meditacije, koncentracije i yoge za djecu, Folklorna radionica, Orffova radionica – igra udaraljki, Jazz dance radionice.  Poneke od planiranih radionica su u stanju ‘mirovanja’ jer čekamo da se sakupi dovoljan broj djece za normalan rad radionica, pa je krajem 2015. godine radilo 19 radionica s 361 polaznikom.

Dječji forumi za prava djeteta su nastavili svoju aktivnost u osnovnim školama gdje su nizom akcija i projekata pokazali veliki značaj njihovog zalaganja. Najprije su obilježili DJEČJI TJEDAN u vremenu od 05. do 11. listopada 2015. godine. Organizirali smo sadržaje za djecu vrtića i osnovnih škola, a sve je krenulo svečanim otvaranjem Dječjeg tjedna na Korzu u prisutstvu Dječjih foruma, Dječjih gradskih vijećnika, gradonačelnika, pročelnice odjela za društvene djelatnosti i polaznica Glazbene radionice pjevanja ‘Mali slavuji’ DND-a. Kroz tjedan u prostorima DND-a svakodnevno su se održavale radionice vezane uz zdravlje djece pod vodstvom stručnih ljudi (dr. med. Irena Stipešević-Rakamarić, dr. dent. med. Josip Krešo, voditeljica Breakdancea Dina Vinceković). Radionice je posjetilo preko 100 djece, što vrtićkog, što školskog uzrasta.

Dječje gradsko vijeće je dobilo novu predsjednicu, Teu Podbojec, te potpredsjednika Enisa Kuhara na dan obilježavanja 26. obljetnice donošenja Konvencije UN o pravima djeteta i koji su s novoizabranim gradskim vijećnicima dalje nastavili rad DGV-a prema svome programu.

Jedan od važnijih i prvih projekata novog sastava  DGV-a bila je akcija ‘VELIKO SRCE VARAŽDINA’. Učenici OŠ Varaždin svojim izvanrednim postignućima i uspjehom na području međusobnog pomaganja, vršnjačke pomoći, međugeneracijske solidarnosti, promicanja i poštovanja dječjih prava zaslužili su biti nominirani te nagrađeni od strane Dječjeg gradskog vijeća grada Varaždina. Uz učenike počasnu plaketu za odrasle osobe ‘Veliko srce Varaždina’ dobili su Hrvoje Stepančec te Đurđica Dropuljić zbog svog specifičnog djelovanja, odnosno svojim radom učinili su posebna vrijedna djela i tako pomogli u ostvarivanju dječjih prava.

Volonteri, njih 45, u akciji ”ZA OSMIJEH DJETETA U BOLNICI” nastavili su svakodnevno odlaziti na Dječje bolničke odjele Pedijatrije i Dječje kirurgije i tako uljepšavati djeci boravak u bolnici, a koordinaciju volontera preuzela je bivša ravnateljica DND-a Đurđica Dropuljić.

U vrijeme Adventa DND je sudjelovao i organizirao nekoliko programa, pa tako i program ‘SVETI NIKOLA U OBILASKU VRTIĆA’ – kao i svake godine ‘Sv. Nikola i njegovi pomagači’ obišli su svih 18 vrtića Grada Varaždina, odjele Dječje kirurgije i Pedijatrije u OB Varaždin i pritom im uz druženje dijelili bombone. Djeci je to i dalje veliki događaj koji iščekuju cijele godine i uvijek se vesele posjeti.

DJED MRAZ U OBILASKU OSNOVIH ŠKOLA – Prema uspješnom programu obilaska Sv. Nikole u dječje vrtiće realiziran je i program obilaska Djeda Mraza u osnovne škole grada Varaždina. Tako je posjećeno osam OŠ Grada Varaždina pri čemu smo se ponajviše orijentirali na niže razrede, ali i viši razredi bili su veseli i oduševljeni jer su imali takvu posjetu u školi. Uz to se nadovezuje ADVENT u gradu Varaždinu gdje smo u suradnji s Gradskom tržnicom i Turističkom zajednicom grada Varaždina održali program s polaznicima Glazbene radionice pjevanja ‘Mali slavuji’, Radionice sviranja Rock gitare i Radionice sviranja bubnjeva, a u kojoj su sudjelovali i ‘vilenjaci, snjegovići i Djed Mraz’!

Završetak godine obilježili smo ‘BOŽIĆNOM FILMSKOM VEČERI’ u DND-u. Uz djecu, roditelje, kolačiće, topli čaj i produkcijom filmića u kojima su glavnu ulogu imali polaznici i voditelji radionica DND-a druženje je bilo melem za obilježavanje kraja 2015.  godine.

Zaključak: Bez obzira na niz promjena koje su zadesile Društvo Naša djeca Varaždin u 2015. godini i dalje stupamo ponosni i puni ljubavi prema djeci i spremni smo za nove pobjede.

A ono što je ipak najvažnije u svemu tome su djeca, naši polaznici radionica, pa ćemo zajedno pogledati što oni misle!

Predsjednica DND-a: Dubravka Novak