Blog

IZVJEŠTAJ RADA DND-a ČAKOVEC

Projekti:

“ Budi neovisan, živi svoj san”

“ I ja bih na more”

“ Ovo dijete to sam ja, ne postoje takva dva”

“ Čitajmo svi, veliki i mali”

Projekt -“Budi NEovisan – živi svoj san”

—  Kampanja „Budi poseban – budi NEovisan – živi svoj san!“

—  Koordinator projekta:  Savez društava Naša djeca Hrvatske u okviru projekta „Budi NEovisan“ uz podršku Ministarstva socijalne politike i mladih

—  Edukacija – 14. i 15.03. 2014. u Zagrebu  u organizaciji Saveza Društava “Naša djeca” Hrvatske

—  Prisustvovala – Monika Vrbanec

—  Sudjelovali:  Dječje gradsko vijeće, volonteri DND-a Čakovec, djeca i učenici vrtića i škola

—  Aktivnosti – juice partiji , forum kazalište, obilježavanje “Svjetskog dana protiv pušenja”, 31.05.2014. dijeljenjem voća sa porukom “Tko puši, zdravlje ruši”

“ I ja bih na more”

—  Humanitarni projekt – organizacija ljetovanja za djecu iz socijalno osjetljivih obitelji Predstave “Dječjeg gradskog kazališta Čakovec” sa voditeljem Dejanom Buvačem u Katoličkom domu i kazališne skupine “Dječjeg vrtića Čakovec” – “Trinaestići” u mjesecu travnju 2014.  Predstave gledalo oko 1 000 djece. U akciju su se uključili svi vrtići s područja grada Čakovca – “Dječji vrtić Čakovec”, “Žibeki”, “Bambi” i “Loptica” , 2. osnovna škola Čakovec i Osnovna škola Kuršanec

Ljetovanje u Dramlju

—  30.06.2014. – 07.07.2014.

—  Ljetovalo 28 djece

—  Za 15 djece ljetovanje je financirano iz sredstava od humanitarnih predstava, a za 13 iz planiranih sredstava Koordinacijskog odbora akcije “Čakovec – grad prijatelj djece”

„Ovo dijete to sam ja , ne postoje takva dva”

—  Pokroviteljstvo grada Čakovca

—  Usmjeren na “Pravo na različitost”

—  Susret Dječjih vijeća Hrvatske, 10.05.2014.,  Ogulin – prezentacija projekta

—  Proglašen kao najbolji projekat Dječjih vijeća Hrvatske u kategoriji Dječjih prava.

—  Štampanje knjižice, mišljenja djece i likovnih radova sa radionica, promocija –  18.02.2015.

U projektu su sudjelovali:

Dječje gradsko vijeće grada Čakovca, Dječji vrtić Čakovec, Dječji vrtić “Loptica”, Dječji vrtić “Žibeki”, Dječji vrtić “Bambi”, 1., 2., 3. osnovna škola Čakove, Osnovna škola Kuršanec,Osnovna škola Ivanovec, Umjetnička škola “Miroslav Magdalenić” Čakovec , Centar za odgoj i obrazovanje

Projekt – Čitajmo svi , veliki i mali     

117  učenika osnovnih škola, 263 djece predškolske dobi, 54 učenika srednjih škola, 15 studentica, 44 profesorica, učiteljica, odgajateljica i asistentica. Održano je 40 susreta

Ostale aktivnosti DND –a usmjerene na:                                      

—  Zdravlje

—  Izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanje

—  Kulturu i sport

—  Humanitarno djelovanje

—  Podršku roditeljima u odgoju djece

—  Suradnju sa Savezom društava “Naša djeca Hrvatske”

—  Promicanje, uvažavanje i ostvarivanje dječjih prava i boljeg položaja djece u društvu i lokalnoj zajednici – Dječje gradsko vijeće

20.02.2014., Godišnja skupština

—  Održana u 2. osnovnoj školi Čakovec

—  Program : Učenici 2. osnovne škole Čakovec,

Plesni studio “Vivona”

Dječji fašnik, 01.03.2014

—  Suradnja sa Turističkom zajednicom grada Čakovca

—  Sudjelovali: Gosti iz Ptuja i djeca predškolskih ustanova s područja grada Čakovca

—  Voditeljice programa: Suzana Kovač i Sanja Vincetić

Koncert Umjetničke škole Miroslav Magdalenić na likovnoj fašničkoj radionici

Likovna radionica uz Dječji fašnik 2014.

—  Voditeljice radionice: Rada Magić, Smilja Gruić, Lidija Kacun, Ivana Škrobar

—  Sudjelovala djeca polaznici predškolskih ustanova sa područja grada Čakovca

“Dan zdravog osmijeha” 2014.

—  Svjetski dan oralnog zdravlja, 20. ožujka

—  Suradnja sa Hrvatskim stomatološkim društvom i dr. Tanjom Rosić

—  Sudjelovali učenici i djeca vrtića i škola s područja grada Čakovca i Šenkovca

—  Akciju su podržali Međimurski nogometni savez , Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije i Učiteljski fakultet Čakovec

Obilježavanje “Dana Europe” 09.05.2014.

—  Centar grada Čakovca

—  Sudjelovali: svi Dječji forumi uz podršku uprave grada Čakovca

—  Svaki forum je predstavio jednu državu, članicu Europske unije

Dan obitelji” – 10.05.2014.

Radionica u centru grada Čakovca

—  Suradnja sa Međimurskom udrugom za ranu intervenciju u djetinjstvu

—  Likovno – kreativne radionice u centru grada

—  Druženja roditelja i djece

—  Primanje i druženje sa socijalno ugroženim obiteljima u suradnji sa Centrom za socijalnu skrb u vrtiću “Žibeki”

“Dan grada Čakovca” – u suradnji sa Turističkom zajednicom grada Čakovca

—  Aktivnosti :

—  28.05.2014. Prezentacija ostvarenih aktivnosti u okviru projekta  “Čitajmo svi – veliki i mali”, Učiteljski fakultet u Čakovcu

—  29.05.2014. Kreativne likovne radionice za polaznike svih predškolskih ustanova s područja grada Čakovca  – voditeljice Smilja Gruić, Rada Magić, Lidija Kacun

—  31.05.2014. – Svjetski dan borbe protiv pušenja – dijeljenje voća sa porukama

—  01.06.2014. – “ Potraga za zlatnim srcem” u Perivoju Zrinskih – uključivanje obitelji u suradnji sa svim predškolskim ustanovama s područja grada Čakovca.

Tuhelj,  18. i 19. 06.2014.

—  Godišnja skupština Saveza društava Naša djeca Hrvatske i Savjetovanje za dužnosnike

—  Sudjelovale : Petra Hunjadi i Gordana Šoltić Siladi

Edukacija za voditelje “Dječjih foruma”  – Tuheljske toplice, 21.06.2014.

—  Prisustvovala pedagoginja Koraljka Bendelja iz Osnovne škole Kuršanec

Škola informatike u Dramlju

—  07.07. – 14.07.2014.

—  Sudjelovalo : 24 učenika

—  VoditeljI: Ivana Ružić i Damir Kovačić

—  Radionice, video konferencijski sastanak ambasadora EU CODE WEEKA

—  Gošće Marina Čičin Šain, prof. i Snježana Babić, prof.

MOVE Week 2014. – glavni organizator
Zavod za javno zdravstvo međimurske županije

AKTIVNOSTI:

—  01.10.2014. „Dan igre „

—  Sudjelovalo: 1200 djece i učenika vrtića i škola s područja grada Čakovca i 60 odgajatelja, učitelja, profesora

04.10.2014. ,“Tradicijske igre“

—  Sudjelovalo: 40 učenika, članova dječjih foruma  i 8 učitelja

04.10.2014., “Trčimo zajedno”

Organizatori :

—   Zavod za javno zdravstvo međimurske županije , Atletski klub Međimurje i Društvo”Naša djeca” Čakovec

—  Sudjelovalo: 76 djece predškolskog uzrasta i 12 volontera

“Dječji tjedan”  06. – 12.10.2014.

—  Program:

Krug mira, program na Macanovom domu:

Sudjelovali su učenici 3. osnovne škole Čakovec kao nositelji programa, Čakovečke mažoretkinje, Livi, Teuta, Vivona

—   Poruke djece odraslima, posjete gradonačelniku, županu, župama Svetog Nikole i Antuna Padovanskog, odjelu pedijatrije,  Caritasovom domu,  knjižnici, druženja vrtićke i školske djece, radionice

Državna smotra dječjeg stvaralaštva u Vinkovcima , 18.10.2014.      

—  Sudjelovale su :

Čakovečke mažoretkinje, koreografkinja Smiljana Nedeljko

Studio suvremenog plesa “Teuta”, koreografkinja Nikolina Mekovec

—  Akcija za djecu iz Gunje – Kofer pun prijateljstva

Na smotri u Vinkovcima predan je kofer za dječaka Bornu Č. iz Gunje

Sponzori: Tristar Čakovec, Astrea Ivanovec, Katex Čakovec

Susret gradova i općina prijatelja djece u Zaboku, 26.10.2014.

—  Grad Čakovec predstavljale su dječja gradonačelnica Adela Vaser, učenice Bianca Strbad i Lara Lukman, voditeljice dječjih foruma III. OŠ Čakovec i Umjetničke škole ‘Miroslav Magdalenić’ Čakovec Nataša Hajdinjak i Aleksandra Sašek-Strbad, predsjednica Društva ‘Naša djeca’ Čakovec Gordana Šoltić Siladi, te predstavnici Grada Čakovca David Vugrinec i Igor Mesarić. Ovogodišnji je susret održan u ozračju obilježavanja 15 godina akcije Gradovi i općine – prijatelji djece i 25 godina Konvencije UN-a o pravima djeteta.

Obilježavanje 25 godina “Konvencije o pravima djeteta”

—  Akcija “Daj deset za dječja prava”

—   20.11.2014. – Gradska vijećnica

—  Sudjelovali su vijećnici Gradske skupštine grada Čakovca i dječji gradski vijećnici

—  Osnovne škole i vrtići

„Prava djece s teškoćama u razvoju”

 1. 12. 2014. u suradnji sa  Međimurskom udrugom za ranu intervenciju u djetinjstvuna djecu s teškoćama u razvoju. Posebne gošće tribine bile su pravobraniteljica za djecu dr. sc.  Ivana Milas Klarić i savjetnica pravobraniteljice za djecu Ivona Salaj, prof.log. Javnu tribinu podržali su Sandra Herman, zamjenica župana Međimurske županije i David Vugrinec, pročelnik Upravnog odjela za društvene, protokolarne i europske poslove Grada Čakovca
 2. Humanitarni koncert, 03.12.2014. za projekt “I ja bih na more”
 3. Sudjelovali su:—  Dječji forum grada Preloga, Dječji vrtić Čakovec, područni odjel “ Cvrčak “ , Dječji vrtić Žibeki, Dječji vrtić  Bambi, Vrtić Loptica , Plesni studio “Vivona”, Osnovna škola Gardinovec, Belica, Čakovečke mažoretkinje, Studio suvremenog plesa Teuta , KUD Žiškovec , Plesni centar Livi, Maja Magdalenić, prof—  Voditeljice: Bianca Strbad, Martina Roža, Vinka Siladi
 4. Čakoland”, 06.12.2014.
 5. Sudjelovali:—  Dječji vrtić Čakovec, područni odjeli “Stonoga” i “Cvrčak”, Dječji vrtić “Bambi”, Dječji vrtić “Žibeki”, Dječji vrtić “Loptica“, Čakovečke mažoretkinje, Osnovna škola Gardinovec, Plesni centar “Livi”, Centar za odgoj i obrazovanje—  “Trinaestići” na ” Čakolandu”—  Uloge: Suzana Kovač, Nives Lisjak, Sanja Vincetić

  —  Glazba: Roberta Taradi

 6. —  Scena i kostimi : Smilja Gruić i Rada Magi无 Priča, scenarij,  režija: Gordana Šoltić SiladiHumanitarna akcija u vrtiću “Žibeki”—  19.12.2014.

  —  Druženje djece i stručnih radnika sa 20 djece i njihovih roditelja, skrbnika i staratelja iz socijalno ugroženih obitelji

  —  Program, igre, zajednički ručak, podjela poklona

  Volontiranje: Caritasov dom “Antun Bogdan” – tokom ljetnih i zimskih praznika

  Volontiranje na odjelu pedijatrije – tokom pedagoške godine

  Volontiranje u azilu za životinje – tokom pedagoške godine