Blog

KONFERENCIJA „ULOGA LOKALNIH ZAJEDNICA U OSTVARIVANJU PRAVA DJETETA“

Konferencija pod nazivom „Uloga lokalnih zajednica u ostvarivanju prava djeteta“ će se održati 7. rujna 2017. u hotelu „Slavonija“ u Vinkovcima s početkom u 11 sati Ova će konferencija okupiti 80-ak vodećih  domaćih znanstvenika i stručnjaka u području skrbi o djeci, predstavnike lokalnih uprava i regionalnih samouprava iz cijele Hrvatske te organizacija i ustanova koje pridonose ostvarivanju dječjih prava na lokalnim razinama.  Na konferenciji će se poseban naglasak staviti na osamnaest godina Akcije „Gradovi i općine-prijatelji djece“, akcije koja je uvrštena sve strateške dokumente u Republici Hrvatskoj kao i o važnosti ranog odgoja i obrazovanja djece. Konferencija će se baviti mnogim ključnim pitanjima i temama važnim za kvalitetan život djece, kao što su: uloga gradova i općina u razvoju usluga za djecu,  gradske i općinske strategije za djecu, dječja participacija, ekonomski aspekti ulaganja u djecu, uloga lokalne zajednice u promicanju zdravlja i sigurnosti djece te važnost međusektorske suradnje i partnerstva.

Konferencija se organizira  u sklopu projekta „Jačanje kapaciteta lokalnih zajednica  za ostvarivanje prava djeteta“ kojeg vode Savez društava Naša djeca Hrvatske i Ured  UNICEF-a Hrvatska. Konferenciju podržavaju Grad Vinkovci, Društvo Naša djeca Vinkovci i Koordinacijski odbor Akcije „Grad Vinkovci-prijatelj djece“.

 

Cilj projekta „Jačanje kapaciteta lokalnih zajednica za ostvarivanje prava djeteta“ je izgradnja novih mogućnosti za suradnju na lokalnoj i regionalnoj razini kako bi djeca u Hrvatskoj mogla iskoristiti svoje potencijale i na tom putu imati punu podršku zajednice u kojoj odrastaju. U okviru projekta posebna će se pažnja posvetiti unapređenju metodologije kojom se analizira stanje dječjih prava u pojedinoj zajednici te jačanju kapaciteta stručnjaka koji predano rade s djecom i za djecu diljem Hrvatske.