Blog

KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA DJEČJEG VIJEĆA U TUHLJU

U prostorima Općine Tuhelj 20. studenoga 2014. godine održana je konstituirajuća sjednica Dječjeg vijeća u 5. sazivu. Sjednici su nazočili zamjenik načelnika Općine Tuhelj Mladen Hercigonja, predsjednica DND-a Tuhelj Snježana Romić, 13 izabranih dječjih vijećnika i 4 zamjenika. Predsjednica DND-a upoznala je nove vijećnike i vijećnice s njihovom ulogom vijećnika i zadacima Dječjeg vijeća. Dječji vijećnici između sebe izabrali su Renea Javorića Ilića za dječjeg načelnika, Leu Tušak za zamjenicu načelnika, a Veronika Barlović vršit će dužnost tajnice. Dječji vijećnici razgovarali su o dječjim pravima, obilježavajući 25 godina od donošenja Konvencije UN-a o pravima djeteta.

Aktivnosti započinju u suradnji s Dječjim forumom Tuheljko i raspravom o dječjim pravima.

3