Blog

KONSTITUIRAN 3. SAZIV DJEČJEG GRADSKOG VIJEĆA GRADA OGULINA

Dječje gradsko vijeće grada Ogulina, kao programska aktivnost Društva Naša djeca Ogulin, obilježilo je četvrtu godišnjicu rada. Tim je povodom , 4. ožujka 2015.godine,  u Gradskoj vijećnici Grada Ogulina, održana konstituirajuća sjednica 3. saziva DGV-a.  Predstavljeni su novi vijećnici i izabrano novo predsjedništvo.

Sjednici su nazočili Mićo Tatalović, zamjenik gradonačelnika Grada Ogulina, Karmela Matić, glasnogovornica Grada, Sanja Kosanović, predsjednica Udruge Radost, Ljiljana Kaurić, predsjednica DND-a Ogulin, mali novinari iz OŠ Ivane Brlić – Mažuranić sa voditeljicom Natašom Možgon, članovi Dječjeg foruma Klek DND-a sa voditeljicom Kristinom Sušanj,  članovi 2. i 3.  saziva DGV-a zajedno sa svojim voditeljicama Anđelkom Salopek i Ljerkom Salopek Bacanović te predstavnici  medija.

Sjednicu je otvorila Ela Vukelja, zamjenica predsjednika 2. saziva. Potom su se predstavili  vijećnici novog saziva. Vijećnici koji napuštaju DGV izrazili su svoja pozitivna mišljenja i iskustvo koje su stekli u DGV- u.

Vijećnici 3. saziva DGV-a, kao izabrani predstavnici ogulinskih osnovnih škola, Dječjeg foruma Klek Društva Naša djeca Ogulin i Udruge Radost , na mandat od dvije godine, su:

 1. Marija Bacanović, Prva osnovna škola, 4.r.
 2. Tin Ćićak, Udruga Radost
 3. Darija Franjković, OŠ Ivana Brlić – Mažuranić, 5.r.
 4. Andrija Glavaš, Prva osnovna škola, 6.r.
 5. Monika Grdić, OŠ Ivana Brlić – Mažuranić, 4.r.
 6. Ivana Lovnički, Dječji forum Klek DND-a
 7. Patrik Pauković, OŠ Ivana Brlić – Mažuranić, 7.r.
 8. Nadia Rupčić, Dječji forum Klek DND-a
 9. Roko Stipetić, Prva osnovna škola, 6.r.
 10. Daliborka Šlat, Prva osnovna škola, 7.r.
 11. Dominik Županić, OŠ Ivana Brlić – Mažuranić, 6.r.

Tajnim glasovanjem, vijećnici su odabrali svoje predsjedništvo. Daliborka Šlat, sa najvećim brojem glasova postala je predsjednica 3. saziva DGV-a, a njezin zamjenik, u ponovljenom glasovanju Roko Stipetić.

Financijski plan za jednogodišnje razdoblje podnijela je Ljiljana Kaurić. Sjednicu je nastavila voditi Daliborka Šlat koja je prisutne upoznala sa planom rada do lipnja 2016. godine.

Na kraju sjednice svi su počašćeni rođendanskom tortom.