Blog

KORACI SVETE NEDELJE K OSTVARENJU PRAVA DJETETA

Na sastanku je istaknuta izrazito dobra suradnja sa Sportskom zajednicom Grada Sveta Nedelja, Zajednicom kulturno umjetničkih društava kao i ravnateljima škola koji su dali svoj doprinos u dostavljanju podataka za vrlo opširan startni upitnik kojim se propituje stanje programa i usluga za djecu u deset programskih područja. Zadovoljenje barem 80% kriterija iz tih deset programskih područja su jedan od preduvjeta dobivanja statusa „Grada – prijatelja djece“.  Usvojeni su Strategija „Grad Sveta Nedjelja – prijatelj djece“ i Akcijski plan za 2018. godinu. U pripremi je izrada informativnog letka te su podijeljeni zadaci članovima Koordinacijskog odbora koji će prikupiti relevantne podatke za javnost.

„Trenutno se očekuju odgovori mjerodavnih institucija vezanih uz Naj-akciju – akciju s djecom i za djecu u lokalnoj zajednici, a potvrđen je termin za održavanje „Child Protection Hub“ događanja koji će organizirati Vesna Katalinić 24. svibnja 2018. u Turističkom informativnom centru Svete Nedelje.“, izvijestila je prisutne gđa Sabrina Pejić, Predsjednica Koordinacijskog odbora akcije „Grad Sveta Nedjelja – prijatelj djece“.