Blog

KRENULE SU PRIPREME ZA 14. SUSRET DJEČJIH VIJEĆA U OPATIJI

Savez društava „Naša djeca“ Hrvatske ove godine provodi projekt „Participirajmo – uključivanje Dječjih vijeća u procese odlučivanja na EU razinama“ u suradnji s Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Ciljevi projekta su:

  1. Osnaživanje djece-vijećnika i voditelja/mentora u Dječjim vijećima za aktivno uključivanje u procese odlučivanja u lokalnim zajednicama i na EU razinama.
  2. Umrežavanje, razmjena iskustava modela dječje participacije u RH i EU i promocija dječje participacije.
  3. Senzibilizacija opće populacije djece i odraslih (predstavnika lokalnih i regionalnih vlasti, donositelje odluka i javnih politika za djecu, stručnjaka iz ustanova, organizacija, udruga) za uključivanje djece u procese odlučivanja.

Savez DND će tijekom projekta izraditi Smjernice i preporuke za djecu i odrasle o tome kako se djecu može uključivati u procese odlučivanja, s iskustvima iz ostalih zemalja EU-a. Raspisat će se i Natječaj za Naj-projekte Dječjih vijeća u 2018. Održat će se i 14. Susret Dječjih vijeća Hrvatske, u okviru međunarodne konferencije Eurochilda “Gradimo bolju Europu s djecom: pridružite nam se!”, 30. i 31.10.2018. u Opatiji, na temu „Uključivanje djece u procese odlučivanja.

Dječji zaključci/agenda sa Susreta bit će prilog aktivnog sudjelovanja djece temama konferencije. Ujedno će na konferenciji u Opatiji biti predstavljeni hrvatski primjeri dobre prakse (modela) rada Dječjih vijeća te će EU javnost biti upoznata sa stanjem dječje participacije i modelima prakse dječje participacije.

Provedbu projekta započinjemo edukacijom voditelja iz 13 najaktivnijih Dječjih vijeća u Hrvatskoj. Edukacija na temu dječje participacije i uključivanja djece u procese odlučivanja će se održati 23.ožujka u Zagrebu u Maloj kući dječjih prava.

Aktivnim sudjelovanjem u radu Dječjih vijeća djeca-vijećnici će poticati i ostalu djecu, svoje vršnjake, da ostvaruju svoja participativna prava za aktivno sudjelovanje u obitelji, školi, slobodnom vremenu, životu zajednice, medijima te senzibilizirati odrasle da uvažavaju mišljenje djece kad donose odluke koje su važne za život djece.