Blog

KULTURA ORGANIZIRANOG LJETOVANJA DJECE U DRUŠTVU “NAŠA DJECA” JEDNA OD TEMA U NOVOM BROJU ČASOPISA VIJENAC

U novom broju časopisa Inkluzija – Prilog Vijenca za promicanje socijalne uključenosti novinarka Petra Miočić Mandić istražila je u kojoj mjeri i koliko djeca iz ranjivih skupina imaju mogućnost za ljetovanje i odlazak na more, dok je glavna tajnica Saveza DND Hrvatske Snježana Krpes predstavila nekadašnje velike uspjehe organiziranih ljetovanja djece u Društvima “Naša djeca” diljem Jadrana i važnost dječjih odmarališta, kao i današnje poteškoće i društvenu nebrigu za kvalitetan odmor djece u dječjim odmaralištima koja polako nestaju.