Blog

Ljetna škola Saveza DND-a

Održan prvi dio Ljetne škole Saveza Društava Naša djeca Hrvatske u Selcima za više od 70 članova.

 

To je najviši oblik osposobljavanja i usavršavanja članova Društava Naša djeca (DND) iz cijele Hrvatske s dugogodišnjom tradicijom.

Ove godine pripremljeno je pet novih programa i to za:

1. OSNIVAČE I VODITELJE DJEČJIH FORUMA

2. DUŽNOSNIKE OSNOVNIH DRUŠTAVA NAŠA DJECA

3. VODITELJE LIKOVNIH SKUPINA I RADIONICA DND-a

4. VODITELJE DJEČJIH DRAMSKIH SKUPINA U DND-u

5. VODITELJE DJEČJIH PLESNIH SKUPINA U DND-u

Prva tri programa održana su u lipnju i srpnju a ostala dva bit će održana u kolovozu 2008. godine u Selcima.

 

SEMINAR ZA OSNIVAČE I VODITELJE DJEČJIH FORUMA

Cilj Seminara bio je osposobljavanje polaznika za osnivanje novih Dječjih foruma i za vođenje daljnjeg redovnog rada Dječjeg foruma putem predavanja, praktičnog rada i vježbi u obliku radionica.

Voditelj seminara bio je dr.sc. Emil Paravina, tajnik Saveza društava Naša djeca Hrvatske, idejni začetnik Dječjih foruma.

 

SAVJETOVANJE ZA DUŽNOSNIKE OSNOVNIH DRUŠTAVA NAŠA DJECA

Cilj Savjetovanja bio je sagledavanje aktualnih tema za jačanje, afirmaciju i rad osnovnih DND-a te razmjena iskustava iz prakse rada osnovnih DND-a i davanje poticaja i smjernice za predstojeće aktivnosti osnovnih DND-a.

Obrađene teme bile su:

1. Hrvatska na putu u EU i aktivnosti članova i djece u DND-ima u skladu s tim ciljem (gost predavač: mr. Dušanka Šulje, MVPEI)

2. Povezivanje i suradnja DND-a i Saveza s međunarodnim udrugama, uključivanje u međunarodne projekte te mogućnosti korištenja inozemnih sredstava

3. Uključivanje Saveza DND-a u provedbu kampanje Vijeća Europe za ukidanje tjelesnog kažnjavanja djece

4. Inovativni pristupi prikupljanju sredstava

5. Prezentacija osnovnih DND-a i Saveza u medijima

6. Uređenja statusa organizacija koje u Hrvatskoj djeluju za opće dobro (gost predavač: Mladen Ivanović, dipl.iur.)

7. Kako provoditi evaluaciju programskih aktivnosti DND-a

8. Aktivnosti DND-a u području organiziranog odmora i rekreacije djece

9. Uloga DND-a u intenziviranju akcije Gradovi/općine – prijatelji djece

Prikazani su također primjeri dobre prakse iz rada osnovnih DND-a na slijedeće teme: ekologija, igraonice, rad s roditeljima, etno baština, astronomija, multimedija, humanitarne akcije, volonteri.

Voditeljica Savjetovanja bila je prof.dr.sc. Aida Salihagić-Kadić, predsjednica Saveza DND-a.

 

SEMINAR ZA VODITELJE LIKOVNIH SKUPINA I RADIONICA DND-a

Cilj Seminara bio je educiranje voditelja dječjih likovnih/kreativnih skupina i radionica u DND-ima za poticanje ideja i korištenje raznih tehnika, materijala i načina u primjenjenom likovnom i kreativnom stvaranju s djecom.

Tema Seminara bila je “Vješte ruke u DND-u” a stručna voditeljica programa bila je gospođa Mirjana Kranželić, samostalna likovna umjetnica koja ovaj program vodi već devetu godinu za redom.

Koordinatorica Seminara bila je Snježana Krpes, savjetnica za organizacijski i programski razvoj Saveza DND-a.

Seminar je završio prigodnom izložbom likovnih radova polaznika koja je ujedno bila i priprema za izložbu dječjih likovnih radova iz osnovnih Društava Naša djeca koja će se održati u okviru 15. Smotre dječjeg stvaralaštva iz Društava Naša djeca u Koprivnici od 10.-12.10.2008.