Blog

LJETOVANJE U DRAMLJU U OKVIRU PROJEKTA „ I JA BIH NA MORE“

Društvo “Naša djeca“ Čakovec u suradnji sa gradom Čakovcem i ove je godine uspješno realiziralo projekt „ I ja bih na more“. 28 djece s područja grada Čakovca ljetovalo je u Dramlju u gradskom odmaralištu Stanorada, te u organizaciji Turističke agencije Jakopić – Travel. Sredstva za ljetovanje 15 djece sakupljena su preko humanitarnih predstava „Trinaestića“ i „Gradskog dječjeg kazališta“, a za trinaest djece ljetovanje je financirao Grad Čakovec u okviru akcije Koordinacijaskog odbora, Čakovec – grad prijatelj djece. Djeca i učenici od šeste do četrnaeste godine starosti boravili su u Dramlju od 30.06.2014. do 07.07.2014. sa voditeljicama Petrom Hunjadi, Robertom Taradi i Gordanom Šoltić Siladi.

Aktivnosti koje su osmišljene i realizirane na ljetovanju prvenstveno su bile usmjerene na kvalitetan rast i razvoj djece, razvijanje kvalitetnih socijalnih odnosa, komunikacije, te tolerancije. Svakodnevno su djeca boravila na plaži uz organizirane igre u vodi – škola plivanja, igre sa vodom i pijeskom, vožnja na pedalini, a u večernjim satima u šetnji i na sladoledu. Organiziran je bio i izlet i vožnja brodom u Crikvenicu. Ovaj edukativni i spoznajni dio ljetovanja uključio je posjetu u akvarij gdje su djeca upoznala mnoge stanovnike morskog svijeta. U Crikvenici djeca su se počastila sladoledom, izabrala suvenire za svoje obitelji, te skakala na trambolinu. Društveni život djece na ljetovanju obogaćen je organiziranim zabavnim  večerima – „Mali festival“ i „Morski disco“ uz pizzu. Djeca i učenici tako su imali priliku pokazati svoje umjetničke talente kroz pjevanje, ples, pričanje viceva, ali i međusobno se kvalitetno družiti  i stjecati nova prijateljstva.

Vrijednosti ovog projekta su te što su djeca u zdravom morskom okruženju oplemenjena sa novim spoznajama, stekla nove komunikacijske vještine, nove prijatelje iz različitih obiteljskih sredina i nadasve što su boravila na moru koje je prvenstveno važno za njihov zdrav razvoj.