Međunarodna suradnja

Savez društava „Naša djeca“ Hrvatske je punopravan član Eurochilda, Defence for Children International (DCI), Child Rights Information Network (CRIN) i Europske mreže gradova prijatelja djece (ENCFC).

 

EUROCHILD-ova KONFERENCIJA U OPATIJI (29. DO 31. LISTOPADA 2018. GODINE)

Konferencija “Gradnja bolje Europe s djecom: uključimo se svi!” održat će u suradnji s Gradom Opatijom pod pokroviteljstvom Predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović.

Domaćini, tajnica Društva “Naša djeca” Opatija Sanja Škorić, i glavna tajnica Eurochilda Jana Hainsworth, najavili su Europsku konferenciju 25. siječnja 2018.  u Opatiji u nazočnosti gradonačelnika Grada Opatije Ive Dujmića, voditeljica ureda UNICEF-a u Hrvatskoj Valentine Otmačić, i dječje gradonačelnice Grada Opatije Petre Deranje, hrvatskih medija, uključujući i dječje novinare koji su postavili bitna pitanja organizatorima i domaćinima.

“Oduševljeni smo što ćemo posjetiti Opatiju s djecom kako bismo raspravljali o tome zašto i kako uključiti djecu u javno donošenje odluka, a posebno djecu koja žive u nepovoljnim okolnostima. Uključivanje djeteta u odluke koje utječu na njihznačajno  utječe na druge društvene ishode kao što su zapošljavanje, razvoj vještina, demokratsko sudjelovanje i građanski angažman. Konferencija će nam pružiti priliku da otkrijemo kako Grad Opatija podupire dječje sudjelovanje i dijeli naučene lekcije s drugim vladama, organizacijama i pojedincima “, izjavila je Jana Hainsworth.

Konferencija Eurochilda u Opatiji donijet će pozitivne primjere kako javni donositelji odluka na lokalnoj, nacionalnoj i europskoj razini poštuju pravo djece da sudjeluju u odlukama koje ih utječu. Konferencija će ugostiti oko 300 sudionika/ca, uključujući dužnosnike javnog sektora, političare, stručnjake za prava djece, kao i samu djecu. Uključivanjem mladih u planiranje, pripremu i održavanje konferencije, sama konferencija bit će primjer sudjelovanja u akciji.

PETA EUROPSKA ŠKOLA SOCIJALNE PEDIJATRIJE 2016.

U Zagrebu je u Školi narodnog zdravlja „Andrija Štampar“ od 16. do 18. lipnja 2016. održana 5. Europska škola socijalne pedijatrije na kojoj su se uz predavanja domaćih stručnjaka našli i predavači iz Europe. U organizaciji Međunarodnog društva za socijalnu pedijatriju (International Society for Social Pediatrics and Child Health), Europske mreže gradova prijatelja djece (European Network Child Friendly Cities), Središnjeg koordinacijskog odbora akcije „Gradovi – općine prijatelji djece“, Škole narodnog zdravlja „Andrija Štampar“, Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Centra za zdravlje djece, Hrvatskog društva za preventivnu i socijalnu pedijatriju te Saveza društava Naša djeca Hrvatske Škola pod nazivom „Dijete u gradu“ bavila se temom gradova prijatelja djece.

Uvodno predavanje održao je prof. Josip Grgurić, a zatim su uslijedila predavanja ostalih stručnjaka iz područja pedijatrije, zdravstva i prava djece. Luis Martin Alvarez održao je predavanje o zdravlju djeteta u promjenjivom gradskom kontekstu viđenom od strane socijalnog pedijatra, dok je profesor Jan Van Gils govorio o važnosti igre i mobilnosti za zdravlje djeteta. Profesor Milivoj Jovančević okupljenima je održao predavanje o utjecaju kemijskih toksina na razvoj i rast djeteta, a profesorica Aida Mujkić nastavila je s temom o sigurnosti i zaštiti djece. Zadnje predavanje prvog dana Škole održala je Pravobraniteljica za djecu, gospođa Ivana Milas Klarić koja je govorila o povećanoj svijesti o pravima djece na sudjelovanje u pitanjima zajednice, nakon čega je uslijedila stručna i kvalitetna rasprava.

KONFERENCIJA „CHILD IN THE CITY“ 2012.

Nakon Brugesa, Londona, Stuttgarta, Rotterdama i Firence i u Zagreb je stigla međunarodna konferencija Dijete u gradu. Održana je od 26. do 28. rujna u hotelu Westin. Naše zagrebačko 6. međunarodno okupljanje organizirali su Europska mreža gradova prijatelja djece i Fondacija gradova prijatelja djece iz Nizozemske, Grad Zagreb, Ured UNICEF-a za Hrvatsku i Središnji koordinacijski odbor akcije “Gradovi i općine – prijatelji djece”, a potpomogli talijanski proizvođač opreme za igrališta Legnolandia i njemački Playground+Landscape Verlag.

Na konferenciji su sudjelovali domaći i međunarodni stručnjaci, predstavnici udruga i ustanova za djecu kao i predstavnici lokalnih uprava iz 32 zemlje svijeta. Svi oni već dugo aktivno promiču dječja prava koja osigurava UN-ova Konvencija o pravima djeteta.

Trodnevni rad konferencije bio je podijeljen na 4 tematske cjeline: dječja prava, pravo na igru, zdravlje i međugeneracijska integracija, a održana je i prigodna izložba plakata ustanova i udruga posvećenih skrbi za djecu.

Najvažnija dostignuća i poruke s konferencije:

Ova je konferencija napravila značajan iskorak u pogledu veće participacije djece, s obzirom na to da smo imali dječjeg govornika na konferenciji, našu Katju Knežević iz Dječjeg vijeća Opatija. Ona je s voditeljicom istraživanja Ivanom Jeđud Borić predstavila rezultate istraživanja o participaciji djece u Dječjim vijećima u Hrvatskoj.

Po prvi puta na ovoj konferenciji su djeca iz Dječjih vijeća Hrvatske i Otroških parlamentov Slovenije, koja su marljivo radila na Susretu Dječjih vijeća Hrvatske, izrekla svoje poruke i zaključke odraslima na završnoj sjednici kongresa. Djeca su naglasila kako žele surađivati s odraslima u stvaranju gradova koji će uistinu biti prijatelji djece, podsjetivši sudionike da i djeca mogu puno učiniti za poboljšanje života u svojoj lokalnoj zajednici. Također su istaknuli kako treba uložiti veće napore kako bi djeca svugdje u svijetu bila upoznata sa svojim pravima od kojih su posebno naglasila pravo na igru, pravo na zdrav život i obrazovanje. Mnogi od njihovih zaključaka iznijeti su u Ženevi na sastanku Odbora za prava djeteta u listopadu 2012.

Zaključci s Konferencije “Dijete u gradu”:

OTROCI IN MLADI NE PRIZNAJO MEJA/DJECA I MLADI NE PRIZNAJU GRANICE 2011.-2013.

 

Savez društava „Naša djeca“ Hrvatske u partnerstvu sa Zvezom prijateljev mladine Slovenije, Zvezom prijateljev mladine Maribor i Društva „Naša djeca“ Varaždin započeo je 1. travnja 2011. godine provedbu IPA projekta prekogranične suradnje Slovenija-Hrvatska pod nazivom „Otroci in mladi ne priznajo meja/Djeca i mladi ne priznaju granice“.

Opći prekogranični ciljevi projekta bili su iniciranje i provođenje društvene integracije djece i mladih na pograničnom području Hrvatske i Slovenije. U tu svrhu sva su četiri partnera osmislila niz aktivnosti kojima će poticati ključne dionike projekta na jače povezivanje, upoznavanje i suradnju u zajedničkim aktivnostima, a to su: hrvatske i slovenske udruge za djecu (Društva Naša djeca u Hrvatskoj i Zveza prijateljev mladine iz Slovenije), lokalne zajednice s toga područja, javne ustanove i institucije za djecu, kao i sami/e građani/ke.

U projekt je uključeno 20 Društava Naša djeca koja rade u 8 županija te 19 Zveza prijateljev mladine koje djeluju u 8 pograničnih regija u Sloveniji.

Projektne aktivnosti bile su: (a) Istraživanje stereotipa i predrasuda djece prema drugim nacionalnim skupinama na tom području, (b) Kampanja za smanjenje predrasuda i stereotipa „Sto ljudi, sto ćudi“ s nizom radionica za djecu i mlade na temu antidiskriminacije i uvažavanja različitosti, (c) Kamp za djecu i voditelje iz Dječjih vijeća Hrvatske i Otroških parlamentov Slovenije, (d) Revija jednominutnog filma na temu „Život uz granicu“ i (e) Dječji glazbeni festival u Varaždinu. Ukupna vrijednost projekta bila je  232.792,14 eura a od strane IPA programa sufinanciran je u iznosu od 193.250,38 eura.