Blog

MOKRI POČETAK ZABAVNE LJETNE BAZE U DND POREČ

Zabavna ljetna baza počela je u četvrt do sedam, a nešto kasnije su,  s prvim kapima kiše u dvorište bivšeg remonta, još sneni ušetali David i Ivano. Čim je mama otišla na posao, krenuli su se ljuljati. Za njima su polako stizali i ostali, a kiša je sve upornije padala.

Bio je praznik, pa nisu sva djeca došla provoga dana, a ukupno je na popisu 76 djece u tri dobne skupine i 11 osoba koje o njima brinu. O najmanjima skrbe Nataša Rotar, Ana Stanisavljević i  volonter Niko Berneš. Srednju skupinu čine djeca nižih razreda osnovne škole, vodi ih Stjepana Čumigaš Krivačić, pomaže joj Marina Đulabić i volonterka Nikolina Bilandžija. I na kraju skupina „velikih“, odnosno djece viših razreda osnovne škole – koje vodi Igor Ostojić, pomaže mu Lucijan Cvjetičanin iz Zagreba, a volontersku pomoć pruža Lara Zgrablić. Posebno smo ponosni jer su sve troje volontera u prvoj smjeni još prošle godine bili djeca u kampu, a u godini dana su stasali dovoljno da iskažu svoju volju, ali i sposobnost da budu volonteri. Osim njih Zabavnu ljetnu bazu provode i dvije osobe iz ureda DND-a, od kojih je tajnica Gabrijela Močibib ujedno koordinatorica kampa.

Kiša je poremetila samo dio planiranih aktivnosti, ali nije utjecala na atmosferu u kampu niti na volju djece za druženje, igru i veselje. Za početak su se upoznali i identificirali, pa su već prije 10 sati u kampu zavladale Školjkice, Galebi i Surferi. Potonji su glasanjem odabrali najbolji crtež koji će im biti logo. Imamo i liste pravila u nekim grupama, a preglasnim Galebovima baza je u jednom trenutku postala pretijesna, pa su krenuli u poplašiti kišu.