Blog

NA SAVJETOVANJU O LOKALNOJ SAMOUPRAVI U RAPCU SUDJELOVALI I PREDSTAVNICI SAVEZA I KOORDINACIJSKIH ODBORA AKCIJE „GRADOVI I OPĆINE – PRIJATELJI DJECE“

Udruga gradova i ove je godine organizirala tradicionalno Savjetovanje o lokalnoj samoupravi u Rapcu od 13. do 15. rujna 2017. godine. Na Savjetovanju je bilo riječi o reformi i perspektivi lokalne samouprave s aspekta teorije i svakodnevne prakse, sukobu interesa i fiskalnoj odgovornosti, složenim i ne uvijek idiličnim odnosima tijela lokalne jedinice i načinima kako ih premostiti te o primarnoj i uvijek aktualnoj temi – lokalnim financijama u kontekstu zakonskih propisa o financiranju i porezima.

Osim ovih, uvijek aktualnih tema, 14. rujna su u programu sudjelovali prof. dr. sc. Aida Salihagić Kadić, predsjednica Saveza DND-a Hrvatske i Središnjeg koordinacijskog odbora akcije „Gradovi i općine – prijatelji djece“, dr.sc. Arijana Mataga Tintor, članica Središnjeg koordinacijskog odbora i koordinatorica Akcije za Grad Veliku Goricu-prijatelj djece i gospodin Vinko Kasana, gradonačelnik Lipika – grada prijatelja djece. Uz predstavljanje akcije „Gradovi i općine – prijatelji djece“, prof.dr.sc. Salihagić Kadić i go spodin Željko Turk, gradonačelnik Grada Zaprešića i predsjednik Udruge gradova potpisali su Sporazum o suradnji između Saveza društava Naša djeca Hrvatske i Udruge gradova u Republici Hrvatskoj.