Blog

NAJ – AKCIJA 2011. -kriteriji za provedbu i struktura za izvješće o provedbi Naj-akcije

Od svakog se grada i općine koji sudjeluje u akciji Gradovi i općine – prijatelji djece očekuje da u okviru svoje ukupne planirane godišnje aktivnosti odabere, osmisli i provede novu aktivnost, koju u toj godini ocijeni najpotrebnijom i najkorisnijom za djecu. Nakon provedene akcije, grad/općina putem ovog Natječaja njezin opis i rezultate dostavlja Središnjem koordinacijskom odboru koji će imenovati posebno Stručno povjerenstvo za vrjednovanje pristiglih akcija.

Više o pravilima i kriterijima Natječaja pročitajte ovdje.