Blog

NAJAVA 12. SUSRETA GRADOVA I OPĆINA – PRIJATELJA DJECE U ŠIBENIKU

U Šibeniku će se u subotu, 12. svibnja, održati 12. Susret gradova i općina – prijatelja djece u organizaciji Saveza društava „Naša djeca“ Hrvatske (Središnjeg koordinacijskog odbora akcije “Gradovi i općine – prijatelji djece”), Koordinacijskog odbora akcije “Grad Šibenik – prijatelj djece” i Društva „Naša djeca“ Šibenik, uz pokroviteljstvo Grada Šibenika.

Otvorenje Susreta predviđeno je u 10 sati u Hrvatskom narodnom kazalištu u Šibeniku uz glazbeno-umjetnički program i prigodne riječi domaćina. Na Susretu će sudjelovati delegacije iz 26 gradova i općina – prijatelja djece uključenih u Akciju.

Tema ovogodišnjeg Susreta je „Kultura i dječje stvaralaštvo“ te će tako biti održane radionica zavičajnih mapa za odrasle i djecu. Radionica je koncipirana kao korelacija likovno-umjetničkog, povijesnog i jezično dramskog sadržaja. Djeca će, podijeljena u skupine po desetak sudionika zajedno sa svojim voditeljima sudjelovati u aktivnosti koja uključuje dramsku tehniku „učitelj u ulozi“ na Katedralnom trgu. Cilj je ove radionice usvajanje povijesnih i umjetničkih znanja i vještina sukladno temi Susreta. U sklopu Susreta planira se i turistički obilazak grada.

Susreti Gradova i općina – prijatelja djece održavaju se dvanaest godina u okviru akcije „Gradovi i općine – prijatelji djece“ koju od 1999. godine u Hrvatskoj vode Savez društava Naša djeca Hrvatske, Hrvatsko društvo za socijalnu i preventivnu pedijatriju, u suradnji s Uredom UNICEF-a, Udrugom gradova, Udrugom općina, Hrvatskom zajednicom županija i koordinacijskim odborima u gradovima i općina. U akciju je dosad uključeno 117 gradova i općina diljem Hrvatske, a 67 gradova/općina su dostigle status Prijatelja djece, stvarajući mrežu gradova i općina u Hrvatskoj koji sustavno skrbe o djeci i ostvaruju visoke kriterije lokalnih zajednica usmjerenih kvaliteti života djece.

Zajednički susreti djece i odraslih iz gradova i općina koji nose naziv „Prijatelj djece“ započeli su 2007. godine u Čakovcu na temu slobodno vrijeme djece, a nastavljeni su svake sljedeće godine na različite teme važne za život djece, u Kutini – Kultura i sport Uloga Mreže gradova i općina-prijatelja djece, Požegi – Socijalna skrb djece, Rijeci – Prehrana djece od najranije dobi, Karlovcu – Primarna prevencija ovisnosti, Velikoj Gorici – Mediji i javne kampanje, Opatiji – Dječja participacija, Zaboku – Volontiranje u akciji „Gradovi i općine – prijatelji djece, Jastrebarskom – Inkluzija u odgojno-obrazovnim ustanovama te zaštita i inkluzija djece izbjeglica i imigranata, Ogulinu – Odgoj i obrazovanje u zavičaju Ivane Brlić Mažuranić i Stubičkim Toplicama – Tradicija i poduzetništvo.

Veselimo se druženju s vama! Vidimo se u Šibeniku.