Blog

NAJAVA 18. SUSRETA DJEČJIH FORUMA HRVATSKE

U Zagrebu će se 5., 6. i 7. srpnja 2015. godine održati 18. susret Dječjih foruma Hrvatske na kojem će sudjelovati djeca i voditelji iz 12 Dječjih foruma iz cijele Hrvatske. Po programu susreta djeca će sudjelovati u veselim edukativnim radionicama Dječjih foruma, tražit će blago i sudjelovati na zajedničkoj sjednici sa saborskim zastupnicima u Saboru Republike Hrvatske.

Ovaj 18. susret Dječjih foruma dio je velikog projekta Saveza Društava Naša djeca Hrvatske i Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta čija je tema „Dječji forumi – prilog promicanju i ostvarivanju prava djeteta“. Cilj ovog projekta je godišnja prezentacija uzornih radionica Dječjih foruma iz gradova i općina s ciljem prenošenja znanja i aktivnosti usvojenih aktivnim sudjelovanjem u Dječjim forumima te kontinuirana edukacija o dječjim pravima.