Blog

NAJAVA DJEČJEG TJEDNA 2014.

Dječji tjedan – je tradicionalna godišnja akcija i aktivnost posvećena djeci. Svojim programskim sadržajima i akcijama Dječji tjedan svake godine obuhvaća najviše djece i odraslih u gradovima i općinama gdje djeluju osnovna Društva Naša djeca (DND).

Uvijek se održava u prvom punom tjednu listopada i traje sedam dana. Ove godine Dječji tjedan počinje u ponedjeljak, 6. listopada 2014. – Međunarodni  dan  djeteta – i završava u nedjelju, 12. listopada 2014.

djecaweb1

Trajni ciljevi Dječjeg tjedna i ove godine su:

  • usmjeriti pozornost najšire javnosti prema ostvarivanju prava, potreba i aktivnosti s djecom i za djecu,
  • organizirati u tim danima posebne i prigodno odabrane igre, priredbe i stvaralačke aktivnosti djece i za djecu,
  • pokrenuti nove akcije od šireg značaja za razvoj i odgoj djece,
  • poticati volonterski društveni i stručni rad odraslih s djecom, te i aktivnu participaciju djece u aktivnostima lokalne zajednice i šire.

Za motto Dječjeg tjedna 2014. koristit ćemo našu lijepu i prepoznatljivu poruku, koja izražavaju odnos odraslih prema djeci:

  • Ljubav djeci prije svega! 

te  vas molimo da se dodatno u javnosti ističe i  poruka, koja izražava glas djece:

  • Odrasli, imajte u vidu i naše prijedloge!

Uloga Društava Naša djeca u Dječjem tjednu je osmisliti, pripremiti i potaknuti ostale da u danima Dječjeg tjedna u svom gradu/općini se provedu dogovorene aktivnosti s djecom i za djecu te potaknuti druge udruge, ustanove i organizacije za djecu da i one svojim aktivnostima obogate programe Dječjeg tjedna.

hands_small

Uz brojne tradicionalne aktivnosti ove godine pokrenut će se nova AKCIJA „DAJ 10 ZA DJEČJA PRAVA U SVIJETU“ na inicijativu Društva Naša djeca Opatija, a u okviru obljetnice 25 godina usvajanja Konvencije UN-a o pravima djeteta. Ovom akcijom potičemo osnovna DND da u Dječjem tjednu obilježe ovu važnu obljetnicu akcijom „Daj 10 za dječja prava u svijetu“. Pozivaju se djeca da na velikom platnu, na kojemu su prethodno nacrtana dva dlana s kartom svijeta, ostave svoje otiske dlanova, ime i poruku. Aktivnost se provodi na otvorenom pa svoje poruke i otiske dlanova mogu ostaviti i prolaznici. Platno/plakat može se u Dječjem tjednu (ili povodom Dana Konvencije u studenom, 20.11.) izvjesiti na vidnom mjestu gdje ih svi mogu pročitati ili ga djeca mogu uručiti predstavnicima vlasti u lokalnim zajednicama.

Ovdje možete preuzeti programske smjernice koje će vam biti dostavljene i elektroničkom poštom.

Plakat u pdf formatu preuzmite ovdje.