Blog

NAJAVA DJEČJEG TJEDNA 2015.

Dječji tjedan je tradicionalna godišnja akcija i aktivnost posvećena djeci. Svojim programskim sadržajima i akcijama Dječji tjedan svake godine obuhvaća najviše djece i odraslih u gradovima i općinama gdje djeluju osnovna Društva Naša djeca (DND).

Ove godine Dječji tjedan počinje u ponedjeljak, 5. listopada 2015. – Međunarodni dan djeteta – i završava u nedjelju, 11. listopada 2015. jer se tradicionalno održava u prvom punom tjednu listopada.

Kao i svake godine trajni ciljevi Dječjeg tjedna su:

 • osvijestiti javnost koliko je važno ostvarivati dječja prava, dječje potrebe i sudjelovati u aktivnostima s djecom i za djecu,
 • organizirati pomno odabrane igre, priredbe i stvaralačke aktivnosti djece i za djecu primjerene njihovoj dobi i interesima,
 • pokrenuti nove akcije korisne i bitne za razvoj i odgoj djece,
 • poticati i razvijati volonterizam u radu odraslih s djecom, kao i aktivnu participaciju djece u svim aktivnostima lokalne zajednice.

Za motto Dječjeg tjedna 2015. koristimo uvijek našu lijepu i prepoznatljivu poruku: Ljubav djeci prije svega! kao poticaj odraslima da djeci uvijek iskazuju, ljubav, potporu i pažnju te vas molimo da i ove godine u javnosti istaknete i poruku djece: Odrasli, imajte u vidu i naše prijedloge!

Uloga Društava Naša djeca u Dječjem tjednu je osmisliti, pripremiti i potaknuti ostale da u danima Dječjeg tjedna u svom gradu/općini se provedu dogovorene aktivnosti s djecom i za djecu te potaknuti druge udruge, ustanove i organizacije za djecu da i one svojim aktivnostima obogate programe Dječjeg tjedna.

POZIV NA NOVE AKCIJE ZA DJECU TIJEKOM DJEČJEG TJEDNA

„DAJ 10 ZA DJEČJA PRAVA“

Na inicijativu Društva Naša djeca Opatija, a u okviru prošlogodišnje obljetnice 25 godina usvajanja Konvencije UN-a o pravima djeteta, započeli smo novu aktivnost s djecom i za djecu „Daj 10 za dječja prava“. Pozivaju se, i ove godine, djeca da na velikom platnu, na kojemu su prethodno nacrtana dva dlana s kartom svijeta, ostave svoje otiske dlanova, ime i poruku. Aktivnost se provodi na otvorenom pa svoje poruke i otiske dlanova mogu ostaviti i prolaznici. Platno se može pokloniti odraslima u općini ili gradu.

PODRŽIMO OBILJEŽAVANJE MEĐUNARODNOG DANA DJEVOJČICA

Opća skupština UN-a je na svom zasjedanju 21.12.2011. godine potpisala deklaraciju da se 11. listopad slavi kao Međunarodni dan djevojčica. Međunarodni dan djevojčica proglašen je kako bi se naglasili jedinstveni izazovi i problemi s kojima se suočavaju djevojčice u mnogim zemljama u razvoju te kako bi se prepoznala jednaka prava djevojčica.

Djevojčice u Hrvatskoj:

 • Svaka druga djevojčica u Hrvatskoj u dobi od 13 do 15 godina nezadovoljna je svojim izgledom
 • U Hrvatskoj svakodnevno redovito doručkuje samo 54% djevojčica
 • U Hrvatskoj 7% djevojčica od 13 do 15 godina kaže da voli školu
 • 68% djevojčica u Hrvatskoj održava prijateljstvo putem mobitela
 • 3,8% djevojčica u Hrvatskoj je tjelesno aktivno 4,2 dana u tjednu
 • U Hrvatskoj je primjetan trend sve većeg broja slučajeva djevojčica s dijagnozom bulimije i anoreksije
 • Maloljetničke trudnoće

MOJ PRIJATELJ – DIJETE IZBJEGLICA!

Potaknuti akcije i aktivnosti kojima je cilj osvješćivanja djece i odraslih na prava i potrebe djece izbjegle iz ratom pogođenih država. Konvencija iz 1951. o statusu izbjeglica određuje da je izbjeglica netko tko se “zbog osnovanog straha od progona temeljem svoje rase, vjere, nacionalnosti, pripadnosti određenoj društvenoj skupini ili političkog mišljenja, nalazi izvan zemlje svoje nacionalnosti, a ne može, ili se zbog takvog straha ne želi, staviti pod zaštitu te zemlje.”

Rat, vjera i siromaštvo najčešći su razlozi zbog kojih djeca iz zemalja poput Sirije, Afganistana, Pakistana, Irana i mnogih drugih kreću na opasan put u Europu.

Trenutno se 13 milijuna izbjeglica nalazi pod skrbi UNHCR-a, a polovicu toga broja čine djeca.

***

Molimo vas da nam dostavite programe vaših akcija i aktivnosti povodom Dječjeg tjedna do 25. rujna 2015. kako bismo ih i ove godine mogli objaviti u newsletteru, na mrežnim stranicama Saveza i odgovoriti na medijske upite o akcijama u lokalnim sredinama. Pokažimo ponosno koliko se akcija i aktivnosti odvija diljem Hrvatske s djecom i na korist djece.

Ovdje možete preuzeti programske smjernice koje će vam biti dostavljene i elektroničkom poštom. Vjerujemo da već imate i naš lijepi plakat, no za svaki slučaj, preuzmite ga ovdje.