Blog

NAJAVA EDUKACIJE “100 LJUDI, 100 ĆUDI”- 12. I 13. PROSINCA 2014.

Započeo je projekt  “100 ljudi, 100 ćudi” koji će Savez društava Naša djeca Hrvatske provoditi u partnerstvu s  osnovnim školama: OŠ Kuršanec (Čakovec), OŠ Ivane Brlić-Mažuranić (Ogulin) te,  OŠ Eugena Kumičića (Slatina)  koji je  sufinanciran od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta u okviru Natječaja prevencija nasilja među djecom i mladima. U okviru projekta provest će se edukacija voditelja/mentora za radionice za djecu i mlade, te niz radionica za djecu i mlade na temu antidiskriminacije, stereotipa, predrasuda i uvažavanja različitosti i nenasilnog rješavanja sukoba kako bi se djecu osnažilo o važnosti prevencije nasilja.  Odgojem za mir i toleranciju izravno se radi na prevenciji nasilnog ponašanja među djecom i vršnjacima, posebice u školskom okružju. Osim radionica za djecu, u školama koje sudjeluju u projektu, postavljat će se “sandučići” u koje će djeca, izložena nasilju  od strane svojih vršnjaka, moći ostavljati anonimne poruke za odrasle koji im mogu pomoći u rješavanju tog problema. Provedbom ovog projekta sudionike očekuju  razne komunikacijske vježbe, igre, medijacije, rasprave, parlaonice, plakati i izložbe kako bismo poticali kod djece odgovornost za  njihove postupke, mir, toleranciju i nenasilje. Projekt će se realizirati putem nekoliko aktivnosti:

1.        Edukacija voditelja/mentora iz osnovnih škola-partnera na projektu i
suradnika i članova Društava Naša djeca za radionice “Sto ljudi, sto ćudi”
(pedagozi, psiholozi, socijalni radnici, učitelji, volonteri iz Društava);
2.        Provedba radionica za djecu “Sto ljudi, sto ćudi” u školama (za
učenike trećih i četvrtih razreda, te za učenike sedmih i osmih razreda
osnovnih škola);
3.        Postavljanje i uređivanje sandučića/punktova za prijavu nasilja u
osnovnim školama-partnerima na projektu;
4.        Informiranje i promocija projekta te senzibilizacija javnosti o
važnosti prevencije nasilja među djecom   Projekt započinje edukacijom “100 ljudi, 100 ćudi” za voditelje/mentore iz
osnovnih škola-partnera na projektu i Društava Naša djeca-suradnika na
projekta koja će se održati 12. i 13. prosinca (petak i subota) 2014. godine
u Zagrebu u prostorima Saveza društava Naša djeca Hrvatske, Amruševa 10,
dvorana na V. katu Cilj edukacije za radionice “100 ljudi, 100 ćudi”: osposobljavanje polaznika za provedbu radionica “100 ljudi, 100 ćudi” među učenicima 3. i  4. razredate 7. i 8.-ih razreda osnovnih škola-partnera na projektu te djece uključene u aktivnosti Društva Naša djeca-suradnika na projektu. Edukacija će sadržavati upoznavanje s projektom i projektnim aktivnostima, praktični rad u radionicama na teme stereotipa, predrasuda, nenasilnog rješavanja sukoba, komunikacijskih vještina, dramskih igara i vježbi kao i prijenosa iskustava dosadašnjih radionica “100 ljudi, 100 ćudi” provedenih u okviru projekta prekogranične suradnje Slovenija-Hrvatska “Djeca i mladi ne priznaju granice/Otroci in mladi ne priznajo meja”. Nakon završene edukacije polaznici će dobiti konkretne smjernice za provedbu lokalnih radionica u školama-partnerima i Društvima Naša djeca-suradnicima na projektu. Izvoditelji radionica bit će iskusni predavači i voditelji radionica “100 ljudi, 100 ćudi” u projektu “Djeca i mladi ne priznaju granice”.