Blog

NAJAVA HUMANITARNOG KONCERTA I POSJETE DJEČJE PRAVOBRANITELJICE GRADU ČAKOVCU

 

Društvo“Naša djeca“ Čakovec  i Koordinacijski odbor „Čakovec – grad prijatelj djece“  03.12.2014., srijeda, u 19 sati u Centru za kulturu  Čakovec organiziraju humanitarni koncert za akciju „I ja bih na more“, te će tako ujedno i obilježiti 25 godina otkako je donesena Konvencija o pravima djeteta.  Sredstva će biti usmjerena za ljetovanje djece 2015. godine. U programu sudjeluju  dječja gradonačelnica grada Čakovca Adela Vaser, članovi Dječjeg vijeća grada Preloga i Čakovca, Čakovečke mažoretkinje,  Livi, Teuta, Vivona,  KUD Žiškovec, učenici Osnovne škole Belica – područna škola Gardinovec, djeca polaznici  vrtića „Bambi“, „Loptica“, „Žibeki“ i Dječjeg vrtića Čakovec – područni odjel  „ Cvrčak“. Voditeljice programa  biti će dječje vijećnice grada Čakovca Martina Roža, Bianca Strbad i Vinka Siladi. Film sa djecom u vrtićima „Vjeverica“ i „Cvrčak“ snimili su Hana Barić i Hrvoje Horvat.

Povodom Međunarodnog dana Konvencije o pravima djeteta koji se obilježio 20.11., kao i Međunarodnog dana osoba s invaliditetom 03.12.; Društvo «Naša djeca» Čakovec i Međimurska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu (MURID), organizira javnu tribinu  pod nazivom Prava djece s teškoćama u razvoju.Tribina će se održati 01.12.2014. u ponedjeljak u dvorani Katoličkog doma Čakovec s početkom u 17.00 sati. Posebna gošća tribine biti će pravobraniteljica za djecu dr. sc. Ivana Milas Klarić.