Blog

NAJAVA KONFERENCIJE „ULOGA LOKALNIH ZAJEDNICA U OSTVARIVANJU PRAVA DJETETA”

Veliko nam je zadovoljstvo najaviti konferenciju „Uloga lokalnih zajednica u ostvarivanju prava djeteta“ koja će se održati 7. rujna 2017. godine u hotelu „Slavonija“ u Vinkovcima s početkom u 11 sati.

Konferencija će okupiti vodeće domaće znanstvenike i stručnjake u području skrbi o djeci, predstavnike lokalnih uprava i regionalnih samouprava te organizacija i ustanova koje doprinose ostvarivanju dječjih prava na lokalnoj razini. Na konferenciji ćemo posebno govoriti o osamnaest godina akcije „Gradovi i općine – prijatelji djece“, akcije uvrštene u sve strateške dokumente za djecu u Republici Hrvatskoj, te otvoriti neke od ključnih tema za razvoj lokalnih zajednica po mjeri djece:

– uloga gradova i općina u razvoju usluga za djecu, s posebnim naglaskom na najranjivije;
– gradske i općinske strategije/planovi za djecu;
– dječja participacija – kako uključiti i uvažavati djecu u lokalnim zajednicama;
– ekonomski aspekti ulaganja u djecu;
– uloga lokalne zajednice u promicanju zdravlja i sigurnosti djece;
– važnost međusektorske suradnje.

Nadalje, uz predstavljanje poticajnih primjera dobre prakse programa i aktivnosti za podršku djeci u zajednici, razgovarat ćemo i o daljnjem smjeru same akcije „Gradovi i općine – prijatelji djece“.

Vaše sudjelovanje i doprinos u promišljanju razvoja lokalnih zajednica po mjeri svakog djeteta nam je jako važno. Stoga Vas pozivamo da čim prije, a najkasnije do 15. kolovoza 2017., potvrdite svoje sudjelovanje (do 2 predstavnika) na konferenciji putem prijavnice u prilogu.

Konferencija se organizira u sklopu projekta: „Jačanje kapaciteta lokalnih zajednica za ostvarivanje prava djeteta“ kojeg vode Savez društava Naša djeca Hrvatske i Ured UNICEF-a za Hrvatsku.

Konferenciju podržavaju Grad Vinkovci, Društvo Naša djeca Vinkovci i Koordinacijski odbor akcije „Grad Vinkovci – prijatelj djece“.

Napominjemo kako troškove programa, konferencijskih materijala i domjenka pokrivaju organizatori, a troškove dolaska (putovanja) na konferenciju snose sudionici.

Za sve dodatne informacije slobodno se obratite u Savez društava Naša djeca Hrvatske na kontakt osobu: Iva Mandić, projektna koordinatorica, (iva @ savez-dnd.hr – bez razmaka).

VESELIMO SE SUSRETU U VINKOVCIMA!

***

Cilj projekta „Jačanje kapaciteta lokalnih zajednica za ostvarivanje prava djeteta“ je izgradnja novih mogućnosti za suradnju na lokalnoj i regionalnoj razini kako bi djeca u Hrvatskoj mogla iskoristiti svoje potencijale i na tom putu imati punu podršku zajednice u kojoj odrastaju. U okviru projekta posebna će se pažnja posvetiti unapređenju metodologije kojom se analizira stanje dječjih prava u pojedinoj zajednici te jačanju kapaciteta stručnjaka koji predano rade s djecom i za djecu diljem Hrvatske.

Akcija „Gradovi i općine – prijatelji djece“ dugoročna je i stručna akcija čiji je cilj motivirati tijela lokalne uprave i samouprave, stručne službe, ustanove za djecu, pravne subjekte, udruge građana, roditelje i djecu na potpunije i brže ostvarenje prava i potrebe djece, priznata u Konvenciji UN-a o pravima djeteta. Akciju su započeli i vode: Savez društava Naša djeca Hrvatske i Hrvatsko društvo za preventivnu i socijalnu pedijatriju, uz suradnju Ureda UNICEF-a za Hrvatsku, Udruge gradova, Udruge općina, Hrvatske zajednice županija te koordinatora iz gradova i općina. U akciju je trenutno uključeno 112 gradova i općina diljem Hrvatske, dok je počasno javno priznanje Grad/Općina – prijatelj djece s ponosom ponijelo 62 sudionika Akcije.