Blog

NAJAVA NATJEČAJA ZA NAJ-PROJEKTE DJEČJIH VIJEĆA

Savez društava Naša djeca Hrvatske u okviru akcije Gradovi i općine – prijatelji djece te višegodišnjeg rada na području aktivnog sudjelovanja djece u lokalnoj zajednici kroz rad Dječjih gradskih i općinskih vijeća i ove godine nastavlja realizaciju projekta Aktivna dječja participacija u lokalnoj zajednici kojemu je cilj poticanje i promocija dječje participacije u Hrvatskoj. Projekt je podržalo Ministarstvo socijalne politike i mladih Republike Hrvatske.

Nastavljajući aktivnosti projekta „Aktivna dječja participacija“, a koji traje do 31. svibnja 2013. godine, Savez društava Naša djeca Hrvatska u suradnji s Dječjim vijećima i partnerima na projektu do kraja svibnja organizira, između ostalog,

Natječaj za Naj-projekte Dječjih vijeća.

Ovaj Natječaj Savez društava Naša djeca Hrvatske objavljuje već četvrti put. Naj-projektima djeca iz Dječjih vijeća na svoju inicijativu i uz pomoć odraslih realiziraju lokalne akcije i aktivnosti za djecu kojima poboljšavaju život djece.

Ovogodišnje Naj-projekte moći ćete prijaviti u dvije kategorije:

  • Projekti za djecu usmjereni razvijanju multikulturalnosti, tolerancije, ljudskih prava, nenasilnom rješavanju sukoba i promicanju prava djece među djecom i odraslima.
  • Projekti za djecu usmjereni prevenciji svih oblika ovisnosti kod djece i podizanje razine svijesti o štetnosti droga, alkohola, cigareta, kockanja, prekomjernog korištenja računala, facebook-a. Dio je to aktivnosti koje provodi Savez društava Naša djeca Hrvatske u okviru projekta „Budi neovisan“ čiji letak možete preuzeti ovdje.

Ukoliko će Vam trebati određeni broj letaka (do 30 komada) za neke od aktivnosti koje ćete provesti, molimo Vas da nam javite Vašu adresu da Vam ih dostavimo poštom (ovdje možete vidjeti izgled samog letka).

Obrazac za prijavu projekata preuzmite ovdje, kriterije za prijedloge projekta ovdje, a smjernice za uspješno planiranje projekta dječje participacije preuzmite na ovoj poveznici.

Molimo sva Dječja vijeća Hrvatske da osmisle i prijave svoje participacijske projektne prijedloge do petka 15. ožujka 2013. godine za projekte koji će se provoditi do kraja 2013. godine.