Blog

DRUGA NAJAVA PETE EUROPSKE ŠKOLE SOCIJALNE PEDIJATRIJE U ZAGREBU

 

pdf pedijatrija

Pomalo se bliži datum početka Pete Europske škole  socijalne pedijatrije sa temom „Dijete u gradu“. U suradnji s Internacionalnim društvom za socijalnu pedijatriju (International Society for Social Pediatrics and Child Health, Europskom mrežom gradova prijatelja djece (European Network Child Friendly Cities), Središnjim koordinacijskim odborom akcije Gradovi – općine prijatelji djece te Školom narodnog zdravlja „Andrija Štampar“ Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, od 16. do 18. lipnja 2016. godine organizira se  5. Europska  škola socijalne pedijatrije, ona ima zadaću prikazati hrvatski i nekolicinu najuspješnijih svjetskih modela organizacija koje sprovode programe grad – prijatelj djece. Kako je riječ o aktivnostima od prvorazrednog značaja za zdravlje, rast i razvoj djece namjera  je povezati organizacije koje sprovode akciju gradovi – prijatelji djece i socijalne pedijatre kako bi snažnije istaknuli javnozdravstveni značaj ovih aktivnosti.

Europska škola socijalne pedijatrije se po peti puta održava u Hrvatskoj. Programski škola otvara nove teme i širi nove koncepte skrbi o ranom rastu i razvoju djece s pozicije interdisciplinarnosti, uloge šire i lokalne zajednice i Konvencije o pravima djeteta Ujedinjenih naroda.

Akciju „Gradovi i općine-prijatelji djece“   osmislili su, pokrenuli i vode od 1999. godine Savez društava Naša djeca Hrvatske i Hrvatsko društvo za preventivnu i socijalnu pedijatriju, uz pokroviteljstvo Ureda UNICEF-a za Hrvatsku.  Njezin je cilj stvaranje  zdravog, sigurnog,  poticajnog okružja  za rast i razvoj djece u lokalnoj zajednici.  a neke od posebnosti su da programski obuhvaća sva područja života, potreba i aktivnosti djece.

Trenutno u akciji sudjeluje 106 gradova i općina,  a 51 grad / općina imaju prestižan status prijatelja djece. Jedan od važnih uvjeta za dobivanje tog statusa je i aktivno sudjelovanje djece u životu svojih lokalnih zajednica kroz aktivnosti u Dječjim vijećima i Dječjim forumima. Djeca aktivno sudjeluju i pri donošenju odluke o dodjeli počasnog naziva svome gradu ili općini. Hrvatski program „Gradovi i općine – prijatelji djece“ svrstan je među tri najbolja u Europi, a Hrvatska je i aktivna članica Europske mreže gradova prijatelja djece.

Ovogodišnjom Europskom školom socijalne pedijatrije Hrvatska se uključuje  u europski i širi međunarodni prostor. Okupljanjem inozemnih predavača i sudionika želi se omogućiti prijenos hrvatskih ideja i iskustava što istovremeno doprinosi prepoznatljivosti grada Zagreba (Grad – prijatelj djece) i Hrvatske, a planira se i studijski posjet zainteresiranih sudionika u Grad Zabok – prijatelj djece i Muzej krapinskih neandertalaca u suradnji s Krapinsko-zagorskom županijom, Gradom Zabokom i Društvom Naša djeca Zabok.

Više o samom programu, načinu i uvjetima registracije, rokovima za prijavu sažetaka i te svim ostalim pratećim sadržajima i kontaktima za prijave i organizacijska pitanja, možete pronaći na linku:

www.essp2016.com

Dodatne informacije pogledajte i na pdf obrascu  koji je naveden ispod naslova.