Blog

NAJAVA SAVJETOVANJA „KAKO PRISTUPITI KANDIDATURI I OCJENJIVANJU AKCIJE GRADOVI I OPĆINE- PRIJATELJI DJECE“

U sklopu akcije „Gradovi i općine – prijatelji djece“ održava se savjetovanje o načinima pripreme za ocjenjivanje grada/općine za dobivanje priznanja Prijatelj djece pod nazivom  „Kako pristupiti kandidaturi i ocjenjivanju akcije Gradovi i općine- prijatelji djece“.

Savjetovanje će se održati u utorak, 27. ožujka s početkom u 10 sati u dvorani Hrvatske zajednice županija te će okupiti predstavnike gradova i općina koje se 2018. namjeravaju kandidirati za dobivanje prestižnog naziva.

Na Savjetovanju će biti riječi o osnovnim postavkama metodologije ocjenjivanja akcije „Gradovi i općine – prijatelji djece“, o ispunjavanju Završnog izvještaja o samoocjenjivanju iz perspektive dosadašnjeg kandidata i nositelja prestižnog statusa Grada Splita, o izvidu Prosudbene komisije te o ulozi volonterskog rada i medijske promidžbe u stjecanju naziva „Grad/Općina – prijatelj djece“.

Akciju „Gradovi i općine – prijatelji djece“ su prije 19 godina započeli Savez društava „Naša djeca“ Hrvatske i Hrvatsko društvo za preventivnu i socijalnu pedijatriju. U provedbi ove akcije surađuju s Uredom UNICEF-a za Hrvatsku, Udrugom gradova,  Udrugom općina, Hrvatskom zajednicom županija te koordinatorima iz gradova i općina. Cilj je ove Akcije motivirati tijela lokalne uprave i samouprave, stručne službe, ustanove za djecu, pravne subjekte, udruge građana, roditelje i djecu na potpunije i brže ostvarenje prava i potrebe djece, priznata u Konvenciji UN-a o pravima djeteta. Trenutno u akciji sudjeluje 119 gradova i općina, a status Prijatelja djece nosi 67 gradova i općina Hrvatske.