Blog

NAJAVA SAVJETOVANJA KOORDINATORA AKCIJE GRADOVI I OPĆINE – PRIJATELJI DJECE 2012.

Dana 20. studenoga 2012. u Starogradskoj vijećnici u Zagrebu (Ulica sv. Ćirila i Metoda 5) održat će se godišnje Savjetovanje koordinatora Akcije “Gradovi i općine – prijatelji djece” s početkom u 10,30 sati .

Dana 20. studenoga 2012. u Starogradskoj vijećnici u Zagrebu (Ulica sv. Ćirila i Metoda 5) održat će se godišnje Savjetovanje koordinatora Akcije “Gradovi i općine – prijatelji djece” s početkom u 10,30 sati. Na Savjetovanju će se okupiti brojni predstavnici iz gradova i općina koji sudjeluju u Akciji, koordinatori Akcije kao i djeca iz Dječjeg vijeća Opatija.

Akciju vode Savez društava Naša djeca Hrvatske i Hrvatsko društvo za preventivnu i socijalnu pedijatriju uz pokroviteljstvo Ureda UNICEF-a za Hrvatsku. Akcija predstavlja primjer dobre suradnje na lokalnoj i nacionalnoj razini s ciljem ostvarivanja prava djeteta koja garantira UN-ova Konvencija o pravima djeteta.

Iz programa savjetovanja izdvajamo:

– O Konferenciji “Dijete u gradu”, Zagreb 2012. (Jelena Pavičić-Vukičević, zamjenica gradonačelnika Grada Zagreba)

– Istraživanje djece o pravu na sudjelovanje u lokalnoj zajednici (Ana Kola, DND Opatija i Katja Knežević, Dječje vijeće Opatija)

– Asistenti u nastavi u Gradu Zagrebu (mr. sc. Katarina Milković, Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport)

– Holistički pristup zdravlju djece u lokalnoj zajednici (prof. dr. sc. Josip Grgurić, član Središnjeg koordinacijskog odbora Akcije)

– Uloga Ureda UNICEF-a u zagovaranju prava djece u Hrvatskoj (Marijana Šalinović, voditeljica za socijalnu politiku)

– Naj-akcija 2012. (mr. sc. Giovana Armano, predsjednica povjerenstva za odabir Naj-akcija iz gradova i općina)

– Proglašenje novih gradova i općina – prijatelja djece u 2012.