Blog

NAJAVA SKUPŠTINE SAVEZA DRUŠTAVA NAŠA DJECA HRVATSKE I SAVJETOVANJE ZA DUŽNOSNIKE

Dana 12. lipnja 2015. u Lovranu, u Hotelu „Lovran“ održat će se Skupština Saveza društava Naša djeca Hrvatske na temu novina u radu Saveza i osnovnih Društava diljem Hrvatske. Na Skupštini će biti predstavljen novi Statut Saveza DND usuglašen s novim Zakonom o udrugama što će osuvremeniti i oplemeniti rad Saveza i osnovnih društava te im omogućiti još bolji rad s djecom i za djecu. Osim Statuta govorit će se i o novim projektima Saveza DND i predstojećim aktivnostima Saveza DND Hrvatske te će biti riječi i o doprinosu članova Saveza razvoju volonterstva u Hrvatskoj.

Idući dan, 13. lipnja 2015., održat će se Savjetovanje za dužnosnike Saveza DND Hrvatske kojim će dužnosnici steći vještine komunikacije s medijima i naučiti više o medijskom predstavljanju lokalnih aktivnosti Društava Naša djeca na korist i dobrobit zajednice. Tome će nas na prigodnom predavanju i radionici podučiti Ana Tkalec Barić i Marija Magdalena Klika iz Dialog komunikacija d.o.o., Zagreb, voditeljice Savjetovanja.

Savez društava Naša djeca Hrvatske (Savez DND) je dragovoljna, nevladina, neprofitna i humanitarna udruga građana osnovana 1950. godine i koja ove godine obilježava 65. obljetnicu kontinuiranog rada. Kao krovna udruga, Savez DND okuplja, potiče i pruža pomoć osnovnim Društvima Naša djeca (DND) koja djeluju u gradovima i općinama diljem Hrvatske u akcijama i aktivnostima s djecom i za djecu. Osnovna DND se osnivaju i djeluju u gradovima i općinama Hrvatske. Ciljevi Saveza i društava Naša djeca su: promocija i zagovaranje za dječja prava, organiziranje dječjih aktivnosti u slobodnom vremenu, pomoć i podrška djeci i roditeljima u razvoju i odgoju djece. Savez DND organizira i provodi seminare, savjetovanja, Ljetne škole i druge stručne skupove za osposobljavanje svojih članova i voditelja iz Društava Naša djeca kao i stručnih suradnika i korisnika svojih projekata i programa. Savez je nositelj i velikih akcija prepoznatih u javnosti: Za osmijeh djeteta u bolnici, Gradovi i općine – prijatelji djece, Nagrada Grigor Vitez za dječju književnost, Dječji forumi i Dječja vijeća – promicanje aktivne participacije djece u društvu.