IMG_9802duza

[one_half_last valign=”bottom”]

Aida Salihagić Kadić

prof. dr. sc., predsjednica Saveza DND Hrvatske

Redovita je profesorica u trajnom zvanju na Sveučilištu u Zagrebu, u Zavodu za fiziologiju Medicinskog fakulteta, za grane Fiziologija čovjeka i Neuroznanost. Bavi se istraživanjima u području zastoja u rastu fetusa, patofizioloških mehanizama nastanka perinatalnih oštećenja mozga te fetalnoga ponašanja. Objavila je više od 100 publikacija, od čega 55 znanstvenih radova zastupljenih u međunarodnim indeksnim publikacijama, a koji su citirani više od 500 puta. Autorica je brojnih poglavlja iz fetalne i neonatalne fiziologije, te neurofiziologije fetusa, u domaćim i međunarodnim knjigama u svijetu poznatih izdavača, te autorica ili koautorica 6 priručnika (3 sveučilišna), 2 sveučilišna udžbenika i jedne znanstvene knjige. Dopredsjednica je Hrvatskog društva fiziologa.Od 1991. do 1995. godine bila je predsjednica odbora međunarodne dobrotvorne akcije “Srcem za djecu Hrvatske” (akcija liječnika, studenata, suradnika Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Saveza društava Naša djeca Hrvatske, čiji cilj je bio pomoć ranjenoj, bolesnoj, u ratu stradaloj djeci). Na dužnost predsjednice Saveza DND-a izabrana je 1996. godine te je od tada volonterski obavlja. Predsjednica je od 1999. Središnjeg koordinacijskog odbora akcije „Gradovi i općine – prijatelji djece“, koju vode Savez društava Naša djeca Hrvatske, Hrvatsko društvo za preventivnu i socijalnu pedijatriju, uz pokroviteljstvo UNICEF-a, Ureda u Hrvatskoj. Od iste godine je i predsjednica Središnjeg koordinacijskog odbora stručne i društvene akcije „Za osmijeh djeteta u bolnici“ kojeg čine predstavnici Saveza društava Naša djeca Hrvatske, Hrvatskog društva za preventivnu i socijalnu pedijatriju, Pedijatrijskog društva hrvatske udruge medicinskih sestara, Ministarstva zdravlja, Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta te Ministarstva socijalne politike i mladih.
[/one_half_last]
Bila je voditeljica radne skupine za područje zdravlja i prehrane u izradi Nacionalnog plana aktivnosti za prava i interese djece (2006.-2012.), a 2012. članica programskog odbora te lokalnog organizacijskog odbora 6. Međunarodne konferencije “Child in the City“. Sudjelovala je 2000. godine na Svjetskom sastanku na vrhu posvećenom djeci (Posebno zasjedanje Opće skupštine Ujedinjenih naroda), te aktivno sudjeluje na domaćim i međunarodnim savjetovanjima, simpozijima, kongresima posvećenim djeci. Članica je Vijeća za djecu Vlade RH. Za svoj društveni i volonterski rad dobitnica je Godišnje nagrade za promicanje prava djeteta u našoj domovini.