Matematika 013 vrijednosti misija vizijaVizija

Demokratsko društvo usmjereno djeci, koje razumije prava i potrebe djece i roditelja te pruža djeci mogućnost razvijanja svih potencijala i izgradnju svijeta po mjeri djeteta.

Misija

Savez DND-a se zalaže za bolji položaj djece u društvu i zaštitu dječjih prava u skladu s Konvencijom UN-a o pravima djeteta te nacionalnim i svjetskim dokumentima za djecu. Svoju misiju provodi u suradnji s Društvima Naša djeca i srodnim udrugama i organizacijama putem osmišljenih i organiziranih akcija i aktivnosti s djecom i za djecu u slobodno vrijeme. Savez DND pruža podršku djeci u aktivnom sudjelovanju u lokalnoj zajednici, potičući lokalne zajednice, ustanove i institucije na zaštitu i skrb o djeci prema načelu najboljeg interesa za dijete. Savez DND programima edukacije i promocije odgovornog i kvalitetnog roditeljstva osnažuje roditelje za odgoj djece, a članove na volonterski rad.

Vrijednosti

Vrijednosti koje poštuju i prate aktivnosti koje Savez DND provodi jesu vrijednosti na kojima počivaju vizija i ciljevi rada Saveza DND:

  • Svako dijete ima pravo na optimalan rast i razvoj.
  • Djeca su jednakovrijedni članovi društva i trebaju biti uključeni u procese odlučivanja.
  • Osmišljeno i kvalitetno provedeno slobodno vrijeme djece s ciljem razvijanja samopouzdanja, talenata i društvenih vrijednosti kod djece.
  • Odgoj i obrazovanje djece i odraslih koji se temelji na načelima tolerancije, uvažavanja različitosti, nediskriminaciji i nenasilju.
  • Odgovorni roditelji.
  • Promicanje vrijednosti volonterskog rada s djecom i za djecu.
  • Regionalna mreža osnovnih Društava Naša djeca u gradovima i općinama.
  • Njegovanje humanih vrednota i rad za opće dobro.