Blog

NASTAVAK KAMPANJE “OBOJIMO OSMIJEH DJETETA U BOLNICI”

Povodom Međunarodnog dana volontera 05. 12. i u sklopu naše zajedničke kampanje “Obojimo osmijeh djeteta u bolnici” koja se odvija u sklopu projekta za Osmijeh djeteta u bolnici, naši partneri iz udruge PimpMyPump uredili su jedan od ružnih kontejnera na dvorišnom području Specijalne bolnice za zaštitu djece s neurorazvojnim  i motoričkim smetnjama. Time smo nastavili našu zajedničku suradnju na kampanji “Obojimo osmijeh djeteta u bolnici” i zajedničkim snagama uljepšali malen, ali značajan dio bolnice. Goljak je treća po redu bolnica koju smo uključili u kampanju koja je započela ove godine na Međunarodni dan zdravlja.

Hvala svima koji su se na bilo koji način uključili, hvala našim umjetnicima i donatorima. Za ovo grafitiranje posebno hvala donatoru Bauhaus Hrvatska.

Kampanja se nastavlja, bolnica po bolnica, kontejner po kontejner, zid  po zid, uključiti se možete svi. Kontejner u Goljaku je malo veseliji, uredimo i preostala dva zajedničkim snagama. Hvala donatorima i onima koji će to tek postati :)