Blog

NASTAVAK PROJEKTA “100 LJUDI,100 ĆUDI” I U 2017. GODINI

Savez društava Naša djeca Hrvatske će i u 2017. godini razbijati predrasude i stereotipe a poticati  nenasilno rješavanje sukoba te mir i toleranciju među djecom zahvaljujući potpori  Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u sklopu  programa prevencije nasilja nad djecom i mladima. S tim ciljem Savez društava Naša djeca Hrvatske će u partnerstvu s četiri osnovne škole u Gospiću, Jastrebarskom, Omišu i Vinkovcima i  u suradnji s Društvima Naša djeca provodi projekt  „100 ljudi, 100 ćudi“.  Provodit će se edukacije na temu stereotipa, predrasuda, različitosti i nenasilnog rješavanja sukoba za osnaživanje i osvještavanje djece o važnosti prevencije nasilja i nenasilnog rješavanja.

Ovom prilikom najvljujemo da će se početkom veljače, u okviru projekta održati edukacija voditelja/mentora (za projektne partnere i suradnike) za provedbu radionica za djecu i mlade na temu antidiskriminacije, stereotipa, predrasuda i uvažavanja različitosti i nenasilnog rješavanja sukoba.  Nakon završene edukacije polaznici će dobiti konkretne smjernice za provedbu lokalnih radionica u školama-partnerima i Društvima Naša djeca-suradnicima na projektu.

Odgojem za mir i toleranciju izravno se radi na prevenciji nasilnog ponašanja među djecom i vršnjacima, posebice u školskom okružju. U školama koje sudjeluju  u projektu, postavit će se i  „sandučići“ u koje djeca, izložena nasilju  od strane svojih vršnjaka, mogu ostavljati anonimne poruke za odrasle koji im mogu pomoći u rješavanju tog problema.

Veselimo se nastavku projekta zajedno sa djecom, parterima i suradnicima :)